Main Menu

W tym sezonie przeprowadzili 168 kontroli posesji!

Facebooktwitterlinkedin

Pod artykułem „Stacja pomiarowa potrzebna od zaraz” rozgorzała dyskusja pomiędzy użytkownikami „Zameldowany w Ząbkach” i „R2D2” na temat uprawnień i sposobu przeprowadzania przez Straż Miejską kontroli palenisk. O komentarz poprosiliśmy Straż Miejską w Ząbkach. Oto odpowiedz Zastępcy Komendanta.

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Pani e-maila wyjaśniam iż zgodnie z przepisem Ustawy Prawo ochrony środowiska to marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Organy te mogą upoważniać do wykonywania funkcji kontrolnych m.in. funkcjonariuszy Straży Miejskich. Straż Miejska wykonuje więc funkcje de facto pomocnicze i wykonawcze w stosunku do uprawnień właściwych organów.
Wszyscy funkcjonariusze ząbkowskiej Straży Miejskiej na podst. art. 379 Ustawy Prawo ochrony środowiska posiadają imienne upoważnienia do wykonywania czynności podpisane przez Burmistrza Miasta Ząbki.
Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska, w piśmie o sygn. DP-024-102/24348/12/EN z dnia 9 lipca 2012 możliwe jest wykonywanie kontroli bez udziału rzeczoznawcy, jeżeli kontrolujący dysponuje wiedzą w zakresie dokonywanej kontroli albo nie będzie wykonywał żadnych pomiarów do których przeprowadzenia byłby potrzebny specjalistyczny sprzęt, a tak właśnie i na takich zasadach mają miejsce kontrole w Ząbkach.
Odmowę lub udaremnienie wykonania czynności służbowej faktycznie reguluje Ustawa Kodeks karny,art.225
Nadmieniam, iż mieszkańcy opalający domostwa dozwolonymi materiałami nie mają problemu z wpuszczeniem oraz udostępnieniem do wglądu paleniska domowego Strażnikom.

Informuję, że Straż Miejska przeprowadza kontrolę palenisk domowych po spostrzeżeniach własnych jak i po zgłoszeniach mieszkańców. Od początku sezonu grzewczego przeprowadzono 168 kontroli posesji, w wyniku czego stwierdzono kilka nieprawidłowości i nałożono sześć mandatów karnych. Funkcjonariusze przeprowadzają dodatkowo re kontrolę miejsc w których stwierdzono popełnienie wykroczenia.

P.S
Uważam, że określenie “najście” w odniesieniu do działań Straży Miejskiej mających na celu ochronę zdrowia społeczności lokalnej oraz wyeliminowaniu zjawiska smogu jest w tym momencie mocno chybione.
Pozdrawiam
Z-ca Komendanta
Paweł Chreścionko”
    

 

Facebooktwitterlinkedin