Main Menu

Wszystko w rękach Rady Miasta!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

O fatalnym stanie ulicy Krasickiego napisał do nas Pan Michał (TU list). Dziś zamieszczamy odpowiedz Burmistrza Ząbek dotycząca budowy tej ulicy.

W odpowiedzi Burmistrza jest zasadniczy błąd. Policzono cenę za równanie ulicy tylko w roku 2016, doliczono do tego kwotę za użyty w ciągu czterech lat destrukt i podsumowując podano cenę za równanie przez 4 lata. Tymczasem zakładając, że ta sama cena za godzinę pracy sprzętu równającego obowiązywała w latach wcześniejszych, koszt równiani ulicy Krasickiego przez 4 lata, jest dwukrotnie wyższy niż podany w piśmie. Ulica Krasickiego była równana w tym czasie 26 razy (tabelka u góry).

Aby uzyskać szczegółowe dane, o które Pani prosi musielibyśmy posiadane przez nas dane poddać przetwarzaniu, gdyż umowę na utrzymanie dróg gruntowych obejmuje wszystkie drogi gruntowe. Rozpoczęcie naprawy również wymaga zlecenia kilku dróg a nie jednej. Stąd istniejące dane należałoby przetworzyć .

Kwota za roboty od 2013 r. ustalana jest na podstawie czasu pracy sprzętu – danych uzyskanych z GPS-u i ceny jednostkowej za godzinę pracy sprzętu jaka uzyskujemy w przetargu. Cena jaką uzyskaliśmy w roku 2016 wynosi za godzinę pracy równiarki – 246 zł. brutto;

Szacunkowy koszt wyrównania ul. Krasickiego (odcinek na wysokości bloku wielorodzinnego był częściej równany niż na zwężeniu z uwagi na brak możliwości przystąpienia na zwężonym odcinku drogi do robót, ze względu  na zalegające na tym odcinku kałuże)

Równanie ul. Krasickiego może trwać do 1h, czyli koszt nie powinien przekroczyć 246 zł.

Szacunkowo w  roku 2016: 9razy x 246 zł. = 2 214 zł.;

Szacunkowy koszt destruktu asfaltowego, który był wykorzystany przy równaniu do dziarnienia nawierzchni ul. Krasickiego łącznie przez cztery lata, przy cenie jednostkowej – 30 zł. brutto za tonę 2000 zł.

Reasumując przybliżony łączny koszt utrzymania ulicy Krasickiego przez 4 lata wyniósł około  4000zł. brutto.

Metody jakich używamy to głównie równanie dróg równiarką samojezdną oraz wypełnienie nierówności destruktem asfaltowym.

W odpowiedzi na Pani email, informuję, że Miasto Ząbki posiada zatwierdzony projekt budowlany na realizację inwestycji drogowej w ul. Krasickiego, jak również czuje pilną potrzebę realizacji w/w zadania, natomiast na dzień dzisiejszy nie ma zabezpieczonych wolnych środków finansowych na zrealizowanie przedmiotowej inwestycji. Mając na uwadze powyższe, Miasto Ząbki w miarę możliwości stara się wygospodarować oszczędności na zrealizowanie budowy drogi w ul. Krasickiego.

Natomiast co do pytania „na jakim etapie są rozmowy z deweloperami w sprawie finansowania/współfinansowania przez nich budowy ulicy Krasickiego?”  informuję, że Miasto Ząbki prowadzi negocjacje z deweloperami celem współfinansowania w kosztach budowy drogi w  ul. Krasickiego.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowe zadanie pn. Budowa drogi w ul. Krasickiego zostało wprowadzone do propozycji do budżetu na rok 2017. Kolejność realizacji w/w zadania zależy od decyzji Rady Miasta jaki od środków finansowych przeznaczonych przez nią na ten cel.

BURMISTRZ

Miasta Ząbki

Robert Perkowski”

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin


« (Poprzednia wiadomość)