Main Menu

Wyciągną stosowne konsekwencje!

Facebooktwitterlinkedin

Wiemy co będzie dalej z anonimowym zgłoszeniem dotyczącym zrzutu ścieków, o którym pisaliśmy wczoraj (TU).

Sprostowanie do załączonej odpowiedzi z UM Ząbki

W Ząbkach nie ma PGK Sp. z o.o., obecnie ta miejska spółka to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. (PWiK). Zmiana nazwy obowiązuje od 1 stycznia 2017r.

Witam, zgłaszającemu podziękowano za przekazanie informacji o zdarzeniu, o którym poinformowano również PGK Sp. z o. o. w Ząbkach czyli zarządcę kanału, który przebiega w miejscu zrzucania ścieków oraz zlewni ścieków, w której można legalnie pobyć się nieczystości ciekłych.

Straż Miejska w Ząbkach na podstawie danych z CEPiK ustali dane sprawcy, który zostanie wezwany celem złożenia wyjaśnień i wyciągnięcia stosownych konsekwencji z czynu, którego się dopuścił.

— 
pozdrawiam

Arkadiusz Łebek
Ref. Zagospodarowania Przestrzennego
     i Ochrony Środowiska
     Urząd Miasta Ząbki

 

Facebooktwitterlinkedin