Main Menu

Co można, a czego nie wolno w taksówce!

Facebooktwitterlinkedin

Zamawiając taksówkę warto wiedzieć jakie przysługują prawa. Wyjaśniamy do czego zobowiązany jest kierowca, co wolno pasażerowi.

Podróżowanie taksówką to jeden z najszybszych sposobów przemieszczania się po zatłoczonych miastach. Zamawiając taką usługę taxi warto wiedzieć, że kierowca wynajętego przez nas auta zobowiązany jest do:

– posiadania kasy fiskalnej

– dowiezienia bezpiecznie pasażera najkrótsza drogą pod wskazany adres zgodnie z jego życzeniem. Każda zmiana trasy musi być uzgadniana z pasażerem

– włączenia w momencie rozpoczęcia jazdy sprawnego, zalegalizowanego takskometru, zainstalowanego w miejscu umożliwiającym odczytanie jego wskazań przez pasażera

– przełączenia taksometru na pozycję “kasa” niezwłocznie po zakończeniu przewozu na odpowiednią taryfę i powiadomienia o tym pasażera, gdy następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie albo przekraczana jest granica strefy

– wydania paragonu za wykonaną usługę.

– żądania opłaty za przewóz wyłącznie od jednego pasażera, bez względu na liczbę osób przewożonych taksówką- wystawienia rachunku na żądanie pasażera w momencie uiszczenia zapłaty za przewóz

– przewożenia dzieci do lat 10 na tylnym siedzeniu i tylko w towarzystwie osób dorosłych. Kierowca może przewozić dziecko bez opieki za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów. W tym przypadku należność z usługę uiszczana jest z góry

– pokazania pasażerowi na jego żądanie egzemplarza przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami

– umieszczenia w taksówce widocznej informacji dotyczącej stawki należności za 1. km przejazdu: orgranu właściwego do rozpatrywania skarg i wniosków pasażerów; egzemplarza przepisów porządkowych.

– kierowca taksówki samochodowej powinien pomóc przy załadowaniu i wyładowaniu bagażu osobistego pasażera jest również zobowiązany do udzielenia pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu osobom niepełnosprawnym i starszym.

Podróżując taksówką musisz pamiętać że:

-kierowca taksówki samochodowej może odmówić usługi lub rozpoczętą usługę przerwać, jeżeli pasażer:

– nie podporządkuje się żądaniom kierowcy w sprawach zapewniających bezpieczeństwo jazdy, osobistego bezpieczeństwa kierowcy oraz porządku na drogach publicznych;

– zamierza przewieźć w taksówce liczbę osób przekraczającą liczbę miejsc uwidocznioną w dowodzie rejestracyjnym;

– zanieczyszcza lub brudzi lub uszkadza pojazd;

– żąda przewozu na drogach pozbawionych nawierzchni twardych lub utwardzonych oraz na drogach nieprzeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych;

– znajduje się w stanie nietrzeźwym lub usiłuje spożywać alkohol w pojeździe;

– jeżeli w wyniku awarii taksówki lub innych przyczyn pasażer rezygnuje z dalszej jazdy, obowiązany jest uiścić kierowcy należność za przejechany odcinek drogi.

– w celu wylegitymowania pasażera odmawiającego zapłaty należności za przejazd kierowca ma prawo odwieźć do najbliższego posterunku policji.

Podstawa prawna Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 21 sierpnia 1995 r ws. Przepisów związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami Dz. U nr 102. oraz zasady Naczelnej Rady Zrzeszenia Transportu Prywatnego

(mat.ze strony WZ Taxi Ząbki)

Facebooktwitterlinkedin