Main Menu

piątek, 10 marca, 2017

 

Czas płynie nieubłagalnie, a szkoły nie ma

Ząbki są w ścisłej czołówce polskich miast o najwyższym przyroście naturalnym. Coraz więcej dzieci, coraz więcej potrzebnych miejsc w szkołach. W Ząbkach są trzy szkoły podstawowe i dwa gimnazja. Od nowego roku 2017/2018, po wejściu w życie reformy edukacyjnej, będą trzy szkoły podstawowe. Kiedy będzie czwarta podstawówka Ząbkach? O tym, że w Ząbkach potrzebna jest kolejna szkołą podstawowa nikogo nie trzeba przekonywać. Kolejna szkoła potrzebna jest już teraz. Wejście w życie reformy edukacyjnej spowoduje, że dzieci będą chodziły do szkoły podstawowej przez osiem lat. Uczniowie z SP 1 i SPCzytaj dalej