Main Menu

Czas płynie nieubłagalnie, a szkoły nie ma

Facebooktwitterlinkedin

Ząbki są w ścisłej czołówce polskich miast o najwyższym przyroście naturalnym. Coraz więcej dzieci, coraz więcej potrzebnych miejsc w szkołach. W Ząbkach są trzy szkoły podstawowe i dwa gimnazja. Od nowego roku 2017/2018, po wejściu w życie reformy edukacyjnej, będą trzy szkoły podstawowe. Kiedy będzie czwarta podstawówka Ząbkach?

O tym, że w Ząbkach potrzebna jest kolejna szkołą podstawowa nikogo nie trzeba przekonywać. Kolejna szkoła potrzebna jest już teraz. Wejście w życie reformy edukacyjnej spowoduje, że dzieci będą chodziły do szkoły podstawowej przez osiem lat. Uczniowie z SP 1 i SP 2 będą mieli do dyspozycji po dwa budynki. SP 3 zostaje w jednym budynku.  Już wiadomo, że zmieni się rejonizacja szkół.

O budowie nowej szkoły w rejonie południowym Ząbek mówi się od lat. W 2014 roku Rada Miasta Ząbki zatwierdziła decyzję dotyczącą zakupu terenu pod SP4 od Spółdzielni Wojskowej – rejon ulic Dzikiej i Andersena. Miasto kupiło działko powierzchni 1,3979 ha za cenę 7 834 695,33 zł. W 2015 roku Rada Miasta Ząbki zatwierdziła zamianę części działek miejskich na dwie działki na rogu ulic Dzikiej i Andersena. W 2016 roku została opracowana koncepcja zagospodarowania rejonu przyszłej szkoły. W styczniu br. Rada Miasta Ząbki wyraziła zgodę na zakup trzech kolejnych działek w rejonie ulic Dzikiej i Andersena z przeznaczeniem na zaplecze rekreacyjno-sportowe.

W roku 2017 ma być opracowany projekt budowy nowej szkoły i być może w 2018 roku rozpocznie się budowa czwartej podstawówki  w Ząbkach.

(foto ze strony Radnego Wałachowskiego)

 

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »