Main Menu

Gdzie mieszka się najlepiej? Wg GUS w Ząbkach!

Facebooktwitterlinkedin

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport oceniający wszystkie miasta na Mazowszu (bez Warszawy) pod kątem poziomu życia mieszkańców. Z powiatu wołomińskiego tylko Ząbki znalazły się w grupie miast o najwyższym poziomie życia!

Nikt nie pytał mieszkańców Ząbek jak im się żyje w ich mieście. GUS ocenił poziom życia mieszkańców na podstawie wskaźników społecznych i demograficznych. Wzięto pod uwagę wskaźniki z zakresu warunków mieszkaniowych, rynku pracy, ochrony zdrowia, kultury, oświaty i edukacji i ochrony środowiska.

Przy ocenie kategorii warunki mieszkaniowe w badaniu uwzględniono: przeciętną powierzchnie mieszkaniową w zasobach mieszkalnych na 1 osobę oraz przeciętna powierzchnię mieszkania oddana do użytkowania.

Oceniając sytuację na rynku pracy oszacowano ile osób na 1 tysiąc pracuje oraz ile osób prowadzi własną działalność gospodarczą. Im więcej osób w danej społeczności pracuje, tym ta społeczność jest lepiej zorganizowana, bardziej rozwinięta, bardziej świadoma.

Wskaźnikiem z zakresu ochrony zdrowia określa dostęp do usług zdrowotnych. Im jest on lepszy tym większa możliwość dbania o zdrowie co bezpośrednio przekłada się na stan zdrowia i długość życia. Uwzględniono tu liczbę porad na 1 przychodnię, liczbę aptek na 1 km2 i liczbę zgonów przypadających na 1 tys. ludności.

Przy ocenie z zakresu edukacji wybrano wskaźnik pokazujący ilu uczniów przypada na 1 oddział w gimnazjum. Pokazuje on warunki w jakich kształci się dzieci w wieku gimnazjalnym.

O korzystaniu z dóbr kultury, wg badaczy świadczy wskaźnik ilości wypożyczania książek przez 1 czytelnika.

Ochronę środowiska reprezentował w badaniu wskaźnik ilości zebranych odpadów zmieszanych na 1 mieszkańca. Przyjęto, że im wyższy wskaźnik tym wyższy poziom życia.

W grupie miast, w których żyje się najlepiej – I grupa w badaniu – z powiaty wołomińskiego znalazły się tylko Ząbki. Inne miasta to: Podkowa Leśna, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Józefów, Konstancin- Jeziorna, Sulejówek, Pruszków, Błonie i Serock.

W II grupie, gdzie poziom życia mieszkańców został określony jako średni znalazły się miasta z powiatu wołomińskiego: Marki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin. Dopiero w IV grupie znalazł się Tłuszcz.

Czy te badania pokazują rzeczywisty obraz poziomu życia w Ząbkach i innych miastach? Czy to tylko czysta statystyka?

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)