Main Menu

Nowe ścieżki rowerowe! W Ząbkach i do Ząbek!

Facebooktwitterlinkedin

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Radzymińskiej i Bystrej w Warszawie – do granicy z Ząbkami! To pierwsza trasa rowerowa, która połączy Ząbki z Warszawą. Czy to początek budowy sieci ścieżek rowerowych w Ząbkach?

Droga rowerowa w ciągu ulicy Radzymińskiej będzie kontynuacją istniejącej już ścieżki, która kończy się w rejonie ul. Karkonoszy. ZDM zakłada wybudowanie blisko trzykilometrowego odcinka wzdłuż ulicy Radzymińskiej (od ul. Karkonoszy do ul. Bystrej). Powstanie ścieżka rowerowa i chodnik, które „dotrą” do granicy z Ząbkami wzdłuż ulicy Bystrej. Wzdłuż ulicy Radzymińskiej nowa droga będzie przebiegał po północno-zachodniej stronie. Jeździć rowerem będzie można również po drugiej stronie ulicy, po istniejącej jezdni serwisowej.

Fundusze unijne

Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki środkom unijnym uzyskanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

„W efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin wybrano w konkursie do realizacji 13 projektów, dzięki którym zostanie powiększona sieć dróg rowerowych w Warszawie i 34 gminach sąsiadujących ze stolicą” – informuje stołeczny ratusz.

I i II etap

Wykonawca drogi rowerowej w ciągu ulicy Radzymińskiej i Bystrej zostanie wybrany w przetargu i będzie musiał opracować szczegółową dokumentację budowlaną, a później wybudować drogę. To będzie I etap inwestycji. W II etapie zostanie wybudowana 5,3 kilometrowy odcinek ścieżki, który biegnie w Warszawie, Ząbkach i Markach, od ul. Bystrej  do Trasy Toruńskiej.

Nowe ścieżki rowerowe w Ząbkach

W grudniu 2016 roku ogłoszona została lista projektów, które zdobyły dofinansowanie na budowę ścieżek rowerowych w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego –  RPMA.04.03.02-IP.01-14-009/16, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną dla Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów – „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa” . Miasto Ząbki uczestniczy jako partner w dwóch projektach, które otrzymały dofinansowanie. Ząbki zdobyły dofinansowanie na projekt pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”, przygotowany w partnerskiej współpracy gmin: Marki, Zielonka, Kobyłka i Ząbki, gdzie liderem jest miasto Marki. W ramach tego projektu na terenie gmin partnerskich powstanie łącznie 23,8 km tras rowerowych, na terenie Ząbek powstanie 2,3 km ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni asfaltowej, które uzupełnią istniejącą infrastrukturę. Będą to:

  • ścieżka rowerowa w ul. Skrajnej;
  • połączenie rowerowe ul. Gajowej ze ścieżką rowerową w drodze wojewódzkiej 631 (na wysokości ul. Szwoleżerów);
  • połączenie ścieżki rowerowej w tunelu z ul. Batorego (ścieżka przez park im. M. Szuberta)
  • trasa rowerowa w ul. Sobieskiego.

 Co to jest ZIT?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to sposób współpracy samorządów i instrument wspierający rozwój miast i obszarów wokół nich. Głównym źródłem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w zakresie podpisanego porozumienia międzygminnego są środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, a także środki własne poszczególnych gmin stanowiące wkład własny w projektach.

W sierpniu 2013 roku gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego podpisały wielostronną deklarację współpracy, w której określono zasady współpracy w zakresie wspólnego pozyskania funduszy europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dzięki temu programowi w aglomeracji warszawskiej przybędzie kilkadziesiąt kilometrów tras rowerowych.

Kolejny nabór wniosków planowany jest jeszcze w tym roku. Liczymy, że Ząbki również zdobędą dofinansowanie na kolejne odcinki dróg rowerowych w mieście.

(źródło:UM Zabki, UM Warszawa)

Facebooktwitterlinkedin