Main Menu

“Obecnie preferujemy rozwiązania docelowe”

Facebooktwitterlinkedin

Pan Łukasz pisał o problemach jakie mają mieszkańcy ul. Podleśnej w Zabkach, gdzie po każdym podeszczu piesi brodzą w wodzie i chodzą po błocie mimo, iż wzdłuż ulicy jest chodnik z płyt. TU o tym pisaliśmy. Otrzymaliśmy odpowiedz z UM Ząbki. To odpowiedz nie tylko do mieszkańców ul. Podleśnej.

“Odpowiadając na e-mali informuję, że oczywistym jest, iż stan drogi gruntowej nieposiadającej odwodnienia oraz odpowiedniego przekroju poprzecznego – w dodatku wykorzystywanej w dużej mierze jako parking, uzależniony jest od warunków pogodowych i natężenia ruchu. Ulica Podleśna nie jest w tym względzie odosobnionym przypadkiem. Wręcz oczywistym jest, że dla osoby, które przemieszcza się Tylkowo jednej drodze gruntowej, a dalej korzysta z dróg zagospodarowanych, najgorszą  będzie właśnie ta droga gruntowa. I tak dla mieszkańca ul. Jasnej najgorszą będzie ul. Jasna, dla mieszkańca ul. Krasickiego – ul. Krasickiego, dla mieszkańca  północnej części miasta ul. Zakopiańska czy ul. Cicha – z dodatkowym argumentem na jej szybkie zagospodarowanie „ Przecież ta ulica istnieje od dawna, a na południu powstały niedawno”. Wszyscy Ci mieszkańcy mają rację i wszystkim im należą się jak najlepsze drogi. My również byśmy chcieli, aby nasze miasto, pod względem infrastruktury rozwijało się jeszcze szybciej niż obecnie. Niestety ilość środków finansowych jest ograniczona, głównie to one ograniczają nasze możliwości. W ramach posiadanych środków decyzje w zakresie budowy dróg podejmuje  stosowną uchwałą Rada Miasta Ząbki. Zadanie te ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024 – ogólnodostępnym dokumencie. Dziwi mnie stanowisko przedstawione w e-mailu, jakoby Mieszkaniec  nie otrzymał informacji, na temat planów budowy ul. Podleśnej. Plany te nie są uzależnione od decyzji żadnego z urzędników, a od podjęcia przez radnych stosownej uchwały. W tym przypadku urzędnik stwierdza co uchwaliła rada –nic więcej.

 Abstrahując od zasadności wniosku o utwardzenie ul. Podleśnej warto przypomnieć jaki wysiłek włożyli mieszkańcy Miasta Ząbki w poprawę stanu infrastruktury –bo to z ich podatków rozbudowuje się nasze Miasto. Tak więc warto przypomnieć, ze w ciągu dekady wybudowano lub przebudowano około 30km dróg – to prawie połowa z całej sieci dróg gminnych Miasta Ząbki. Zapewniam, że Pan Łukasz doczeka się budowy ul. Podleśnej tak jak mieszkańcy ul. Malczewskiego, ul. Kruczej i około stu innych. Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Na tle innych miast wypadamy bardzo dobrze, natomiast życzylibyśmy sobie, aby te zmiany następowały jeszcze szybciej. W dużej mierze szybkość realizacji potrzeb zależy od ilości wpływów z podatków, warto przypomnieć o tym, niezależnie czy pieniądze te przeznaczone zostaną na budowę ul. Podleśnej czy ul. Andersena, budowę kolejnej szkoły czy rewitalizację alejek w jedynym parku w Ząbkach itp. Należy pamiętać, że poziom życia musi zostać podnoszony równomiernie, aby kosztem innych nie zaniedbywać pozostałych grup społecznych. Na budowę dróg w ramach budżetu przeznaczonych jest tyle środków ile jesteśmy w stanie przeznaczyć bez konieczności zadłużania Miasta. Dodatkowo pozyskujemy środki z zewnątrz.

           W odniesieniu do ciągu pieszego z płyt MON informują, ze nie uważamy, żeby rozwiązanie, które zostało zastosowane na ul. Podleśnej ponad 10 lat temu było wyrzucaniem pieniędzy w błoto –wtedy były inne realia. Obecnie preferujemy rozwiązania docelowe, dlatego też m.in. nie przewidujemy w bieżącym roku prac remontowych w zakresie podniesienia rzędnej „chodnika”. Prace z wiązane z utwardzeniem płytami  MON wykonywane są przez nas w przypadku pozyskania tego typu materiału z ulic, które docelowo utwardzamy.

Z up. Burmistrza Miasta Ząbki

Artur Murawski

Z-ca Burmistrza”

 

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »