Main Menu

TRWAJĄ PRACE NAD USTAWĄ ANTYSMOGOWĄ DLA MAZOWSZA

Facebooktwitterlinkedin

 

W środę, 29marca br., urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie marszałka Adama Struzika z ekspertami z dziedziny ochrony powietrza. Na zaproszenie do prac nad uchwałą antysmogową Mazowsza odpowiedzieli profesorowie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz organizacji społecznych.

Opracowywana właśnie tzw. uchwała antysmogowa pozwoli wprowadzić na terenie województwa ograniczenia lub zakazy dotyczące m.in. używania kotłów ciepłowniczych. – Chcemy, aby była ona dobrze przygotowana, stąd pomysł zaangażowania w prace ekspertów z wiodących uczelni wyższych. Będą oni wspierać nas w zakresie doboru rozwiązań technologicznych, tak aby były one zgodne z obowiązującymi trendami. Będziemy korzystać z ich wsparcia, a przede wszystkim wiedzy i doświadczenia na każdym etapie tworzenia dokumentu  – podkreślił marszałek Adam Struzik.

­­– Dzisiejsze spotkanie ma służyć kilku celom. Przede wszystkich chcemy się dowiedzieć jakie możliwości rozwoju sieci dystrybucji i jakości nośników energetycznych pod kątem emisyjności widzą naukowcy. Zapytamy również o rozwiązania technologiczne w zakresie indywidualnych systemów ogrzewania z wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury. Przy tworzeniu tej uchwały nie można także zapomnieć o głosie organizacji społecznych czy samorządów, które również mają swoje oczekiwania – dodał przed spotkaniem dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Marcin Podgórski.

Uchwała antysmogowa wskaże m.in. jakie paliwa będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Obecnie trwa analiza stanu środowiska w regionie. To bardzo ważny etap. Mazowsze to największe, ale i najbardziej zróżnicowane województwo. W pełnym zdiagnozowaniu sytuacji pomoże ścisła współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi.

WSPARCIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I WFOŚIGW

Dzięki wsparciu z UE w ramach RPO WM 2007-2013 zrealizowano 66 projektów o wartości 325,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 164,6 mln zł. Udało się m.in.: przeprowadzić termomodernizacje kilkudziesięciu budynków publicznych. Powstały liczne instalacje solarne, zamontowano pompy ciepła, wybudowano również 6 elektrowni wiatrowych. Również w obecnej agendzie unijnej na lata 2014-2020 w ramach RPO WM zaplanowano podobną pomoc. 88 projektów obejmie m.in. termomodernizacje budynków publicznych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, budowę parkingów „Parkuj i Jedź” czy budowę tras rowerowych. Dofinansowanie unijne do tych projektów wyniesie ponad 408,8 mln zł. Na ten rok zaplanowano również kolejne nabory na wsparcie projektów, których realizacja ma poprawić jakość powietrza. Do wykorzystania jest ponad 221 mln zł.

Kolejnym źródłem wsparcia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tylko w latach 2007-2016 na zadania poprawiające jakość powietrza WFOŚiGW w Warszawie przeznaczył ponad 385 mln zł, dofinansowując tymi środkami blisko 3 tys. zadań. Dzięki tej pomocy samorządy, instytucje oraz mieszkańcy Mazowsza wykonali szereg inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza, takich jak modernizacje kotłowni czy montaż pomp ciepła. Powstały również instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii m.in. kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne. Przeprowadzono termomodernizację budynków. Również w tym roku będzie można skorzystać z dotacji lub pożyczek m.in. na modernizację kotłowni czy termomodernizację budynków. Na ten cel WFOŚiGW w Warszawie zarezerwował 45 mln zł.

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Facebooktwitterlinkedin