Main Menu

Wyjechały zamiatarki uliczne!

Facebooktwitterlinkedin

Wiosna, wiosna, wiosna. Za oknem coraz częściej świeci słońce i widać jak bardzo brudne są ulice w Ząbkach. Również miejscy urzędnicy zauważyli, że w tym roku wyjątkowo dużo brudu zostało po zimie i korzystając ze sprzyjającej aury wcześniej rozpoczęli akcję sprzątania gminnych dróg.

W czwartek, 23 marca po raz pierwszy na ulicach Ząbek można było zobaczyć miejskie zamiatarki sprzątające piach z ulic. Jak zapewniają miejscy urzędnicy, jeśli warunki atmosferyczne dopiszą , wszystkie gminne drogi zostaną posprzątane do połowy kwietnia br. Od maja do listopada br. sprzątanie dróg gminnych I kategorii będzie się odbywało co najmniej raz w miesiącu, pozostałe drogi gminne będą sprzątane co najmniej raz na trzy miesiące.

Wszelkie uwagi i wyjaśnienia można zgłaszać pod nr tel. 22 510 97 67 w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta Ząbki. Wmiarę możliwości sprzątanie głównych ulic gminnych będzie się odbywało poza godzinami szczytu komunikacyjnego, jednak i tak utrudni życie kierowcom.

Sprzątanie chodników

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku w gminach na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek uprzątnięcia chodnika położonego przy granicy jego nieruchomości. Nieczystości sprzątnięte z chodnika należy spryzmować w miejscu jak najmniej oddziałującym na ruch pieszy i kołowy i bezzwłocznie powiadomić ref. Dróg Komunikacji Miejskiej pod nr Tel. 22 510 97 67. Pracownicy referatu zabiorą nieczystości w miarę możliwości jak najszybciej. Chodniki, które nie leżą bezpośrednio przy granicy nieruchomości powinny być sprzątane przez gminę.

A na drogach powiatowych…

W zakresie oczyszczenia dróg powiatowych (ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Batorego, Szpitalna, Kochanowskiego, Drewnicka, Piłsudskiego) oraz dróg wojewódzkich (ulice: ks. Skorupki, Piłsudskiego, Warszawska, Łodygowa) stosowne pisma zostały wysłane, aby Zarządy Dróg uprzątnęły ulice do połowy kwietnia 2017r.

(źródło: UM Ząbki)

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)