Main Menu

Wyższe stawki za odbiór śmieci! Od kwietnia!

Facebooktwitterlinkedin

Od  01.04.2017 r. będą obowiązywały w Ząbkach nowe, wyższe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Mieszkańcy Ząbek za odbiór śmieci zapłacą o ok. 30 % więcej niż w ubiegłym roku.

Jak informuje UM Ząbki, wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest związany ze wzrostem cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) co ma bezpośrednio przekłada na cenę końcową ponoszoną przez gminy. Miasto przeprowadziło postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Ząbek i najniższa oferta, złożona w postępowaniu, była wyższa o ponad 30% od stawek jakie obowiązywały w Ząbkach w latach 2015-2016.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty funkcjonowania systemu powinny zostać pokryte z ponoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Od 1 kwietnia2017 roku,  mieszkańcy Ząbek zapłacą za odbiór zagospodarowanie odpadów:

  •  w przypadku odpadów zbieranych selektywnie wysokość opłaty wyniesie 36,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego (108,00 zł za kwartał),
  • w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie wysokość opłaty wyniesie 72,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego (216,00 zł za kwartał).

Uchwałę w sprawie podwyższenia opłat za wywóz odpadów podjęła Rada Miasta w grudniu 2016 roku.

(źródło: UM Ząbki)

Facebooktwitterlinkedin