Main Menu

Konkurs fotograficzny w bibliotece!

Facebooktwitterlinkedin

Zrób ciekawe zdjecie z książką z Miejskiej Biblioteki Publicznej i weź udział w konkursie fotograficznym. Do wygrania książki. Prace można nadsyłac do 20 maja br.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabkach zapraszaswoich Czytelniów do udziału wkonkursie fotograficznym. Konkurs ma na celuo pularyzację czytania jako formy spędzania wolnego czas, rozwijanie kreatywności mieszkańców Ząbek i okolic i promowanie działalności Biblioteki w środowisku lokalnym.

Konkurs polega na wykonaniu ciekawej fotografii, na której będzie widoczna książka/książki wypożyczone w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach. Fotografia musi być wykonana samodzielnie, techniką dowolną(np. kolorowa, czarno-białą, sepia itp.). Rozdzielczość wykonanej fotografii nie może być mniejsza niż 1920×1440 pikseli.

Jakość zdjęcia

Rozdzielczość wykonanej fotografii nie może być mniejsza niż 1920×1440 pikseli. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg. Praca powinna być dostarczona pocztą elektroniczną na adres e-mail: poczta@mbpzabki.pl, wpisując w tytule wiadomości: „ Konkurs fotograficzny Ja czytam! Czyli autoportret z książką”. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 20 maja 2017r. W treści e-maila z nadesłaną fotografią musza być zawarte dodatkowe informacje, takie jak: · Tytuł zdjęcia, · Imię i nazwisko Uczestnika konkursu, · Kontaktowy numer telefonu ( w przypadku osób nieletnich-telefon rodzica lub opiekuna), · Tytuł i autor książki widniejącej na nadesłanym zdjęciu oraz nazwa placówki, z której wypożyczono książkę (tzn.: MBP Ząbki). Każdy Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną fotografię.

Oceny prac dokona jury powołane przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach. Laureaci miejsc I, II, III konkursu otrzymają nagrody książkowe. Organizator zastrzega sobie prawo nadania wyróżnień dowolnej liczbie uczestników.

Oceniane będą:

  • jakość wykonanej fotografii;
  • zgodność z tematem konkursu;
  • oryginalność pracy.

Weryfikacji poddane zostaną dane  Czytelnika i wypożyczonej książki z bazą księgozbioru Organizatora konkursu.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną lub pocztą e-mail do dnia 31.05.2017r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Biblioteki.

Zapraszamy do udziału w Konkursie.

(źródło: mbpzabki.pl)

Facebooktwitterlinkedin