Main Menu

Ulica,która nie jest drogą!

Facebooktwitterlinkedin

To kolejny absurd w Ząbkach. Jest ulica, ale nie jest drogą! Chodzi o ulicę Calineczki o złym stanie, której informował pan Piotr (TU). W odpowiedzi na zarzuty pana Piotra od Straży Miejskiej w Ząbkach otrzymaliśmy zdjęcie notatki służbowej (pisownia oryginalna).

“Straż Miejska w Ząbkach(…)

Notatka służbowa

W dniu 10.05.2017r. pełniąc służbę w rejonie miasta Ząbki w pieszym patrolu(….) ok. godz. 8:20 na ulicy Calineczki przeprowadziliśmy kontrole p/k niszczenia drogi.

Według posiadanych informacji ul. Calineczki nie ma statusu drogi jest to teren przeznaczony pod drogę, obecnie „udostępniony” inwestorowi jako dojazd do budowy. Miasto nie odebrało jeszcze tego terenu od inwestora. Co za tym idzie nie możemy mówić o niszczeniu drogi lub inwestycji miasta. Biorąc pod uwagę fakt, że ul. Calineczki nie ma statusu drogi i nie jest utwardzona przy ul. Andersena niestanowi z nią skrzyżowania. Pojazdy poruszające się drogą utwardzoną (asfaltową) mają pierwszeństwo przejazdu, więc nie mogą wymuszać pierwszeństwa. Odnosząc się do ul. Andersena to w trakcie trwania naszej kontroli widzieliśmy maszynę sprzątającą w trakcie zamiatania. Jezdni.

Spec. Krzysztof Wierzba”

A skąd kierowcy mają wiedzieć która ulica jest drogą, a któr nią nie jest?

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »