Main Menu

piątek, 23 czerwca, 2017

 

Przetarg na projekt części ulic Różanej i Andersena ogłoszony.

Urząd Miasta Ząbki ogłosił postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Różanej na odcinku Powstańców – Andersena i ul. Andersena na odcinku Różana – Dzika w Ząbkach. Zamówienie obejmuje m. in. opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego jezdnię o szerokości 6 m, ciągi piesze obustronne, ścieżkę rowerową, miejsca postojowe oraz infrastrukturę towarzyszącą: oświetlenie, odwodnienie, kanał technologiczny. Zainteresowane podmioty mogą skłądać oferty do 30 czerwca 2017 r. do godz. 12:00. Miejscy urzędnicy zakładają, że opracowanie pełnej dokumentacji, uzyskanie wszystkich pozwoleń i nadzór autorski nad projektem będzie kosztował mniej niżCzytaj dalej


Będzie kolejne rondo w Ząbkach!

Urząd Miasta Ząbki ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. 11 Listopada i ul. Wolności w Ząbkach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe i ziemne, wycinkę drzew i krzewów, przebudowę skrzyżowania dróg gminnych na ruch okrężny o nawierzchni asfaltobetonowej, przebudowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz zjazdów, przebudowę gazociągu, przebudowę oświetlenia ulicznego, zmianę lokalizacji pomp wodnych wód deszczowych, przebudowę teletechnicznej kanalizacji kablowej Orange, przebudowę kanalizacji kablowej Miasta Ząbki, budowę kanału i przykanalików. Przebudowa ma się zakończyć 30 listopada 2017r. Termin składania ofert upływa 7.07.20177 r o godz.Czytaj dalej