Main Menu

Będzie kolejne rondo w Ząbkach!

Facebooktwitterlinkedin

Urząd Miasta Ząbki ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. 11 Listopada i ul. Wolności w Ząbkach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe i ziemne, wycinkę drzew i krzewów, przebudowę skrzyżowania dróg gminnych na ruch okrężny o nawierzchni asfaltobetonowej, przebudowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz zjazdów, przebudowę gazociągu, przebudowę oświetlenia ulicznego, zmianę lokalizacji pomp wodnych wód deszczowych, przebudowę teletechnicznej kanalizacji kablowej Orange, przebudowę kanalizacji kablowej Miasta Ząbki, budowę kanału i przykanalików.

Przebudowa ma się zakończyć 30 listopada 2017r. Termin składania ofert upływa 7.07.20177 r o godz. 10:00.

Nie ma informacji jaką kwotę Miasto zamierza przeznaczyć na tą inwestycję.  Ulica Wolności została wybudowana na przełomie 2010 i 2011 roku. Uroczyście oddana do użytku w czerwcu 2011 roku. Przebudowa ulicy, współfinansowana ze środków unijnych, kosztowała ok. 5,6 miliona złotych. Obecna przebudowa skrzyżowania finansowana będzie ze środków własnych Miasta.

(źródło:BIP Ząbki, foto: MapzGoogle)

Facebooktwitterlinkedin