Main Menu

“Woda darem życia”, czy będzie nagroda za TEN projekt?

Facebooktwitterlinkedin

Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 zapraszają wszystkich mieszkańców Ząbek do głosowania na ich projekt w konkursie Razem dla Klimatu. Ich projekt “Woda źródło darem życia ” to jeden z 28 projektów, na które można głosować. Autorzy trzech projektów, na które zostanie oddana największa liczba głosów otrzymają atrakcyjne nagrody! Zapraszamy do oddawania głosów! Głosuje się tylko jeden raz!

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach bierze w tym roku udział w projekcie Razem dla Klimatu. 12 czerwca br. ruszyło głosowanie na najciekawsze przedsięwzięcie zrealizowane w ramach tego projektu 🙂

Bardzo prosimy o oddanie głosu na naszą szkołę (nie trzeba pisać uzasadnienia – wystarczy kliknąć przycisk zagłosuj!

Link do naszego projektu ,,Woda darem życia”: http://www.klimat.fdpa.org.pl/woda-darem-zycia-glosowanie

Celem projektu zgłoszonego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zabkach, jest uświadomienie uczniom jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona środowiska, a w szczególności zasobów wodnych Ziemi i właściwe nimi gospodarowanie. Zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę odgrywa edukacja, która polega na kształtowaniu od najmłodszych lat odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Aby to osiągnąć, należy stworzyć dzieciom okazję do obserwowania, działania i tworzenia. Realizowane zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze dotyczące najbliższego środowiska, otoczenia dziecka. Bliższe poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji. Ogródek szkolny stworzy możliwość prowadzenia tzw. ,,Lekcji zielonego myślenia”. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej będą odpowiedzialni za utworzoną rabatkę, czyli przygotowanie grządki, wysiewanie i pielęgnowanie roślin, usuwanie chwastów. Stworzone zostaną możliwość do poglądowego nauczania przyrody i ekologii. Dzieci będą miały bezpośredni kontakt z przyrodą. Realizując tą innowację będziemy się starali stosować zasadę:

słyszę, widzę, czuję;
dotknę, poznam, zapamiętam.
Dzieci będą obserwowały przyrost naturalny roślin, ponadto będą miały możliwość spróbowania produktów roślinnych ich naturalnego smaku. W ten sposób mamy nadzieję zainteresować dzieci obserwacją otaczającego świata i zachęcać do obcowania z przyrodą. Przedsięwzięcie umożliwi w naszym oczekiwaniu rozwiązanie podstawowych problemów wynikających z szybkiego tempa życia i braku na obcowanie z przyrodą.

Zapraszamy Państwa do udziału w głosowaniu na najciekawsze przedsięwzięcie w projekcie  „RAZEM DLA KLIMATU” realizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i dofinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Każdy może wziąć udział w głosowaniu. Głosować można na jedno z 28 przedsięwzięć zaprezentowanych na stronie internetowej projektu http://www.klimat.fdpa.org.pl/.

Każda osoba może oddać tylko jeden głos.

Głosowanie rozpocznie się dnia 12 czerwca i zakończy się 25 czerwca o godz. 23.59

Celem konkursu jest :

promocja projektu „RAZEM DLA KLIMATU” oraz poszczególnych przedsięwzięć,

zaangażowanie lokalnego społeczeństwa w działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego,

inspirowanie do kolejnych działań lokalnych na rzecz adaptacji do zmian klimatu

upowszechnianie dobrych praktyki.

Trzem podmiotom, których projekty uzyskają największa liczbę głosów, zostaną przyznane atrakcyjne nagrody.

Facebooktwitterlinkedin