Main Menu

poniedziałek, 7 sierpnia, 2017

 

Nowa kanalizacja deszczowa w Ząbkach!

Miasto Ząbki pozyskało największe dofinansowanie z Unii Europejskiej w  historii. W przybliżeniu wartość dofinansowania wynosi tyle ile łącznie miasto pozyskało na budowę tunelu i basenu w Ząbkach. W dniu 4 sierpnia 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”, którego celem jest poprawa efektywności gospodarowania wodami opadowymi oraz odporności na skutki zmian klimatu, dzięki budowie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki. Przedmiotowy projekt polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków z zasilaniem, zbiornikówCzytaj dalej