Main Menu

wtorek, 8 sierpnia, 2017

 

“Za szczególne zasługi”

31 lipca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz Ząbek pan Robert Perkowski odebrał, z rąk podsekretarza stanu w MSWiA Tomasza Zdzikota, Honorową Odznakę za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego to jednostopniowe polskie resortowe odznaczenie cywilne, nadawane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 roku. Odznaka honorowa nadawana jest jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności: w działalności w organach jednostek samorządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego;Czytaj dalej