Main Menu

piątek, 18 sierpnia, 2017

 

Powiadomienia SMS-em! Nowa usługa w UM Ząbki!

We wrześniu w Urzędzie Miasta Ząbki zostanie uruchomiona usługa wysyłania powiadomień SMS o zbliżających się terminach płatności podatku od nieruchomości i terminach opłaty dotyczącej odbioru nieczystości stałych oraz braku wpłaty po upływie tego terminu. Aby otrzymywać  powiadomienia SMS-em należy wypełnić i złożyć w UM Ząbki formularz: “Zgoda na zastosowanie środków komunikacji elektronicznej…”. Druk dostępny jest na stronie internetowej Miasta Ząbki lub można go pobrać w pokoju numer 7 w budynku Urzędu Miasta. (info:UM Ząbki)