Main Menu

Ulica Łodygowa: Gotowi! Start!

Facebooktwitterlinkedin

Kiedy będzie remontowana ulica Łodygowa w Warszawie?  Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych poinformował, że przebudowa ul. Łodygowej zakończy się w z końcem 2018 roku. Prace mają ruszyć we wrześniu br.

Rozbudowa drogi obejmie odcinek ul. Łodygowej o długości ok. 1700 m – od skrzyżowania z ul. Radzymińską do granicy z Ząbkami. Przebudowane będzie także skrzyżowanie ul. Radzymińskiej z ul. Młodzieńczą i Łodygową. Po rozbudowie ulica będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dodatkowe pasy będą występować w rejonie skrzyżowań. Pomiędzy jezdniami posadzona zostanie zieleń. Obsługa obiektów i posesji sąsiadujących z drogą ma się odbywać m.in. poprzez jezdnie serwisowe, połączone na skrzyżowaniach z jezdniami głównymi ul. Łodygowej.

Wzdłuż ulicy przewidziano budowę obustronnych chodników z płyt betonowych oraz dróg rowerowych o nawierzchni asfaltowej. Projekt przewiduje także, poza budową przystanków przy ul. Łodygowej, budowę przystanku autobusowego przy ul. Potulickiej.

Realizacja inwestycji oznacza poprawę warunków ruchu na drodze oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. Pierwsze prace w terenie ruszą we wrześniu.

Dla mieszkańców Ząbek to dobra i nie dobra wiadomość. Ciężko będzie dojechać do Warszawy. Ulicę Żołnierską pojedziemy dopiero w maju 2018 roku. Może chociaż obwodnicę Marek oddadzą w zaplanowanym – drugim już -terminie, czyli w październiku br.

(info, foto: ZMID)

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »