Main Menu

Czy kolejny fragment ulicy Powstańców zostanie wyremontowany w 2018 roku?

Facebooktwitterlinkedin

Kiedy zostanie wyremontowana ulica Powstańców? To pytanie zadają nie tylko mieszkańcy południowej części Ząbek. Okolice ulicy Powstańców to najbardziej zaludniona część miasta. Ulicą codziennie przejeżdża tysiące samochodów i to nie tylko okolicznych mieszkańców. Jest nadzieja, że przynajmniej fragment ulicy zostanie wyremontowany  w przyszłym roku (2018).

Urzędnicy z UM Ząbki przygotowali wniosek do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na rok 2018 o dofinansowanie przebudowy ul. Powstańców – taką informację otrzymaliśmy z UM Ząbki. Wnioski można było składać do 15 września. Zadaliśmy kilka dodatkowych pytań w tym temacie i oto odpowiedzi:

Zgodnie z zasadami programu – wnioski na rok 2018 składane są w 2017 r., ale realizacja musi się zamknąć w roku 2018 zgodnie z zapisem “Zadanie planowane do wykonania, odbioru oraz rozliczenia w roku udzielenia dotacji”. Zadanie objęte dofinansowaniem musi zostać wykonane w 2018 r. (zakończenie i odbiór). Tak więc potwierdzam to o co Pani pytała – jeśli uzyskamy środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w prowadzonym aktualnie naborze wniosków na 2018 rok to prace inwestycyjne rozpoczną się w przyszłym roku (zgodnie z postanowieniami Programu postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę, musi zostać wszczęte do 31.03.2018 r.). Podkreślę tylko, że realizacja inwestycji objęta wsparciem Programu musi zostać zakończona w roku, na który przyznano dotację. Tak więc nie ma możliwości realizacji zadania w trybie np. dwuletnim.

Co do odcinka, który będzie zgłaszany, to w chwili obecnej trwają zaawansowane prace nad wnioskiem o dofinansowanie oraz całą dokumentacją aplikacyjną, więc ostateczny zakres będzie znany w momencie jego złożenia.”

 

 

Facebooktwitterlinkedin