Main Menu

Zachodnia estakada nad Marsa będzie za ok. 3 lata!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ogłosił przetarg na budowę zachodniej estakady, którą poprowadzony będzie ruch z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa. Przewidują 8 miesięcy na przygotowanie dokumentacji i zebranie zezwoleń. Pierwszą łopatę będzie można wbić w połowie 2019r.

Do 12 października chętni mogą składać oferty w przetargu na dokumentację projektową zachodniej estakady w ciągu ulic Żołnierskiej i Marsa z uzyskaniem decyzji środowiskowej i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę dwa kryteria: cena (60%) i doświadczenie w branży mostowej (40%). Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 18 miesięcy od dnia podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Przypomnijmy, zachodnia estakada nie została ujęta w obecnie wykonywanej inwestycji, przebudowy ul. Marsa i Żołnierskiej, ponieważ pod podstawę estakady potrzebny był fragment gruntu z posesji należącej do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego i objętej ochroną konserwatora zabytków. O “perypetiach” związanych z tym fragmentem pisaliśmy wielokrotnie. (TU skrót informacji)

Estakada zachodnia pozwoli na bezkolizyjny skręt w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa, a następnie poprowadzi ruch nad skrzyżowaniem z ul. Chełmżyńską i Okularową. Estakada wschodnia, prowadząca w przeciwnym kierunku, powstaje w ramach obecnego etapu przebudowy ulic.

Prace przy przebudowie ulic Marsa i ul. Żołnierskiej mają zakończyć się w maju 2018r. Do tego czasu nie będzie projektu i pozwoleń na budowę zachodniej estakady. Jeśli umowa z wykonawcą projektu zostanie podpisana jeszcze w tym roku, to prace przy budowie estakady rozpoczną się w pierwszej połowie 2019 roku. Rok po oddaniu do użytku przebudowanych ulic Marsa i Żołnierskiej dopiero rozpocznie się budowa zachodniej estakady. Kiedy się zakończy? Nie wiadomo. Można domniemywać, że budowa potrwa co najmniej rok.

(źródło i foto: ZMID)

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin