Main Menu

piątek, 6 października, 2017

 

Ciastka dla dzieci z rakotwórczą substancją wycofane z obrotu!

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega o wycofaniu, przeznaczonych dla dzieci, ciastek „Belkorn” Biskids 6+. W produkcie stwierdzono wysoki poziom akryloamidu. Substancja ta może mieć działanie genotoksyczne i kancerogenne. Ostrzeżenie dotyczy ciastek “Belkorn” Biskids 6+ with appleconcentrate, no added sugars, 150g. Producent – CRV Corthouts NV. Oznaczenie partii produkcyjnej: partia numer 171401, data minimalnej trwałości 03/04/2018 Produk został wycofany  ponieważ zawierał wysoki poziom akryloamidu, substancji potencjalnie genotoksycznej i kancerogennej. Badanie laboratoryjne potwierdzające wysoki poziom akryloamidu zostało wykonane w Holandii. Zalecenia dla konsumentów Wskazana powyżej partia produktu pn. “Belkorn” Biskids 6+ with appleconcentrate, no addedCzytaj dalej