Main Menu

Wiktoria, Ewelina i Mateusz – tegoroczni stypendyści “Agrafki Agory”.

Facebooktwitterlinkedin

We wtorek 10 października, w restauracji „Na Skrajnej” odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach IV edycji Agrafki Agory – Lokalnego Programu Stypendialnego Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.
Wybór stypendystów był poprzedzony dwuetapowym procesem rekrutacji, w ramach którego kandydaci mieli za zadanie napisać pracę nt. jak ich wiedza zdobyta podczas studiów może przyczynić się do rozwoju Miasta Ząbki lub jego lokalnej społeczności oraz „obronić” przedstawione w pracy pomysły przed komisją złożoną z przedstawicieli różnych instytucji, organizacji i firm. Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja stypendialna wyłoniła trzech laureatów.
Tegorocznymi stypendystami zostali:
1. Wiktoria Stępińska,
2. Ewelina Ogrzewała,
3. Mateusz Kuryłek.
Na oficjalnym podpisaniu umów stypendialnych obecni byli przedstawiciele organizatorów, darczyńców, a także osoby, które poświęciły swój czas podczas rozmów rekrutacyjnych. W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Ząbek Robert Perkowski, wraz z zastępcą Arturem Murawskim, Przewodniczący Rady Miasta i zarazem przedstawiciel jednego z donatorów programu stypendialnego – Wojciech Gut, Radny Miasta Ząbki Grzegorz Siwek, członkowie zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ząbek: Jan Sobieski, Justyna Sobolewska, Julia Szymczak, oraz członkowie Komisji Stypendialnej: Waldemar Brzeszkiewicz, Zofia Dąbrowska, Olga Kisiel. Ponadto w skład komisji weszły także Ewa Wiśniewska i Natalia Gut.
W roku akademickim 2017/2018 program współfinansowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Agory, Miasto Ząbki, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach, Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Vatax” oraz Towarzystwo Przyjaciół Ząbek. Program wspiera także Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach, które przekazało karnety dla stypendystów oraz Praska Giełda Spożywcza razem z Restauracją „Na Skrajnej”, którym dziękujemy za ufundowanie i organizację spotkania wraz z uroczystą kolacją.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim za poświęcony czas i wsparcie okazane naszej inicjatywie. Wszystkim kandydatom dziękujemy za zainteresowanie programem i zgłoszenie swoich pomysłów, zachęcając przy tym do aplikowania w następnym roku akademickim.

Tegorocznym laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów oraz
owocnej realizacji zgłoszonych przez siebie pomysłów.

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)