Main Menu

Ciastka dla dzieci z rakotwórczą substancją wycofane z obrotu!

Facebooktwitterlinkedin

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega o wycofaniu, przeznaczonych dla dzieci, ciastek „Belkorn” Biskids 6+. W produkcie stwierdzono wysoki poziom akryloamidu. Substancja ta może mieć działanie genotoksyczne i kancerogenne.

Ostrzeżenie dotyczy ciastek “Belkorn” Biskids 6+ with appleconcentrate, no added sugars, 150g. Producent – CRV Corthouts NV. Oznaczenie partii produkcyjnej: partia numer 171401, data minimalnej trwałości 03/04/2018

Produk został wycofany  ponieważ zawierał wysoki poziom akryloamidu, substancji potencjalnie genotoksycznej i kancerogennej. Badanie laboratoryjne potwierdzające wysoki poziom akryloamidu zostało wykonane w Holandii.

Zalecenia dla konsumentów

Wskazana powyżej partia produktu pn. “Belkorn” Biskids 6+ with appleconcentrate, no added sugar, 150 g, nie powinna być spożywany przez konsumentów, szczególnie przez dzieci, z uwagi na stwierdzony wysoki poziom akryloamidu. Produkt można zwrócić do miejsca zakupu lub zniszczyć.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Producent wystosował ostrzeżenie publiczne skierowane do konsumentów, zamieszczone na stronie internetowej władz Belgii. Odbiorca w Polsce został powiadomiony przez firmę: CRV Corthouts NV o konieczności wycofania ww. produktu z obrotu handlowego, jednak do tego czasu cała kwestionowana partia została sprzedana kolejnym odbiorcom. Ustalono, że polska firma powiadomiła wszystkich kontrahentów o konieczności wycofania kwestionowanej partii z obrotu handlowego.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu z obrotu.

(źródło: GIS)

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »