Main Menu

Coraz bliżej z Ząbek do Warszawy?

Facebooktwitterlinkedin

Jeszcze w tym tygodniu (42 tydzień roku) ma rozpocząć się budowa ścieżki rowerowej w ulicy Radzymińskiej i w ulicy Bystrej.

W ramach inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „Mosty” wykona blisko 3-kilometrowy odcinek asfaltowej drogi dla rowerów wraz z mostem pieszo-rowerowym na Kanale Zaciszańskim.

Zakres prac obejmuje budowę drogi dla rowerów po zachodniej stronie ul. Radzymińskiej oraz po północnej stronie ul. Bystrej. Istniejące drogi serwisowe wzdłuż ul. Radzymińskiej zostaną powiązane z drogami dla rowerów. W ramach inwestycji zostaną również wykonane chodniki, przejazdy dla rowerzystów oraz progi zwalniające.

Ponadto WPM „Mosty” przebuduje oświetlenie uliczne w taki sposób, by zapewnić odpowiednie doświetlenie nowo powstałej ścieżki. Uporządkowana zostanie również zieleń uliczna, miejscami zostaną wsadzone krzewy w pasie oddzielającym drogę dla rowerów od chodnika.

Całość prac zostanie zakończona w 2018 r. Brak jest dokładniejszej informacji dotyczącej planowanego terminu zakończenia robót.

Całkowita wartość projektu (brutto): 14 834 341,20 zł, z czego 80 % to dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Radzymińskiej na odcinku od ul. Karkonoszy do ul. Bystrej powstaje w ramach programu  „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF-Etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. Realizacja inwestycji pozwoli utworzyć spójny korytarz rowerowy od granic miasta do centrum, poprawiając warunki ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

(źródło: rowerowaradzyminska.mosty.pl)

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)