Main Menu

Tramwaj do Ząbek? A komu on jest potrzebny?

Facebooktwitterlinkedin

Budowa trasy tramwajowej do Ząbek wzbudza szereg komentarzy wśród mieszkańców. W pierwszej połowie tego roku, Spółka Tramwaje Warszawskie ogłosiła bardzo ambitny plan budowy nowych tras tramwajowych. Do 2023 roku ma zostać zbudowanych więcej tras niż przez ostatnie pięćdziesiąt lat. Ponieważ dla mnie, jako mieszkańca Ząbek, istotna jest trasa tramwajowa do Ząbek, po zapoznaniu się z planami TW wysłałam do Zarządu tej, spółki obszerny list z pytaniem: dlaczego w tych planach nie uwzględniono budowy trasy do Ząbek. Zwłaszcza, że ten sam prezes, 10 lat temu, bardzo pozytywnie wypowiadał się o projekcie budowy trasy tramwajowej do Ząbek. Poniżej załączam odpowiedz. Czy tylko ja mam wrażenie, że za tym projektem nikt nie lobbuje od lat?

W odpowiedzi na przygotowane przez Panią wystąpienie pragniemy poinformować, że z radością przyjmujemy wszelkie inicjatywy dotyczące rozbudowy sieci tramwajowej w Warszawie i aglomeracji warszawskiej. W odniesieniu do podniesionych przez Panią kwestii pragniemy przy tym poinformować, co następuje:

  1. Na wschód od osi ul. Targowej, a więc w obszarze urbanizującej się prawobrzeżnej Warszawy, przebiegają dwie spośród przygotowywanych przez nas inwestycji: trasa tramwajowa do osiedla Gocław dł. Ok. 4km oraz trasa tramwajowa na tzw. Zieloną Białołękę o długości ok. 6 km. Choć trasy te nie obsługują Targówka Przemysłowego, to jednak ich budowa pomoże zmniejszyć presję komunikacji zmotoryzowanej także na obszar centrum Pragi poprzez przeniesienie części podróży do szynowego transportu zbiorowego. Podobnego efektu oczekiwać należy także od budowy kolejnych stacji metra w północno-wschodniej części prawobrzeżnej Warszawy, w tym 5 na terenie dzielnicy Targówek.
  2. Lista projektów realizowanych przez Spółkę (w tym niektórych z udziałem finansowania unijnego) została określona przez władze miasta stołecznego Warszawy i przekazana nam do realizacji. Wśród tras tych nie znalazła się trasa tramwajowa na Targówek Przemysłowy i dalej do Ząbek. Jako, ze to Urząd m.st. Warszawy jest naszym zleceniodawcą zarówno w zakresie zadań inwestycyjnych, jak i przewozowych, to on jest najwłaściwszym adresatem korespondencji w tej sprawie. Zwracam przy tym uwagę, ze rozpoczęcie takiego zadania wymagałoby zawarcia odpowiedniego porozumienia pomiędzy Miastem Ząbki, za którym musiałyby iść także stosowne zobowiązania finansowe zapewniające możliwość budowy i eksploatacji omawianej trasy. Tramwaje Warszawskie byłyby wówczas inwestorem tej trasy, którą po zbudowaniu by eksploatowały.
  3. Znane są nam argumenty dotyczące potrzeby budowy omawianej trasy i podtrzymujemy zdanie, ze jej budowa byłaby zasadna. Tym niemniej należy podkreślić, ze potrzeby budowy nowych tras tramwajowych w Stolicy są bardzo duże, a zakładany teraz plan inwestycyjny – już teraz jest bardzo ambitny (w okresie mniej, niż dekady powstać ma bowiem więcej tras tramwajowych, niż przez 50 lat do końca roku 2016). Z tego powodu nie jest możliwe, aby w krótkim czasie zrealizować wszystkie oczekiwane przez społeczeństwo połączenia, tym bardziej, ze wymaga to także odpowiedniego przygotowania kadrowo-organizacyjnego po stronie komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy jak i naszej Spółki. Oznacza to, ze nasze możliwości dołączenia dodatkowej inwestycji do programu przygotowanego z uwzględnieniem unijnej perspektywy budżetowej 2007 -2014 są obecnie bardzo ograniczone.
  4. Jest prawdą, że najbardziej istotną przeszkodą do budowy trasy tramwajowej do Ząbek była kwestia przekroczenia linii kolejowej Warszawa-Gdańsk i kwestia ta, w ramach budowy Trasy Świętokrzyskiej, została rozwiązana. Umożliwi to łatwiejszą realizację trasy tramwajowej w przyszłości, ale nie jest to jedyne uwarunkowanie techniczne wymagające rozwiązania – konieczne jest rozwiązanie innych kolizji z infrastrukturą naziemną i podziemną w tym przygotowanie korytarza drogowego w którym ma znaleźć się trasa, co stanowi wyzwanie szczególnie na odcinku pomiędzy ul. Zabraniecką, a Księcia Ziemowita oraz w ciągu ul. Swojskiej. Wiąże się to z koniecznością podjęcia prac przygotowawczych i projektowych oraz poniesieniem kolejnych kosztów, w których budowa infrastruktury tramwajowej stanowi tylko część.

Kopię niniejszego wystąpienia zwracamy do Biura Polityki Mobilności i Transportu z prośbą o ewentualne uzupełnienie naszej odpowiedzi w innych, nieporuszonych przez nas sprawach a istotnych dla sprawy aspektach a do Biura Funduszy Unijnych z prośbą o ewentualne uzupełnienie kwestii dotyczących finansowania ze środków unijnych.

Prezes Zarządu mgr Krzysztof Karasa

Członek Zarządu Wojciech Bartalski

Otrzymuje:

Biuro Polityki Mobilności i Transportu

Do wiadomości:

Biuro Funduszy Europejskich

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Zarząd Transportu Miejskiego

(foto: transportpubliczny.pl)

 

Facebooktwitterlinkedin