Main Menu

Krok do przodu w kierunku przebudowy ulicy Powstańców

Facebooktwitterlinkedin

Już prawie jest dofinansowanie na rozbudwe ulicy Powstańców w Ząbkach, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dziką do drogi wojewódzkiej DW 631 (długość 1090 mb). Wniosek Miasta Ząbki znalazł się na 7 miejscu we wstępnej listy rankingowej “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 2018″.

13 listopada 2017 roku Pan Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 2018.

Zgodnie z punktem IX.3 Programu, wnioskodawca może wnieść zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w pkt. IX Programu.

Zastrzeżenia w zakresie oceny merytorycznej można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2017 roku. W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a nie data stempla pocztowego.

Do 30 listopada 2017 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.

Do 31 grudnia 2017 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Jak informuje burmistrz Ząbek, Miasto chce na przełomie roku ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę przebudowy, tak aby wykonawca wszedł na plac budowy na początku przyszłego roku. Przebudowa musi zakończyć się w 2018 roku.

(źródło:Maziowiecki Urząd Wojewódzki, robertperkowski.pl )

 

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »