Main Menu

Generalny remont ul. 3-go Maja?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

W ubiegłym roku w ramach gwarancji naprawiana była nawierzchnia w ulicy 3-go Maja. W tym roku ulica wygląda ponownie tragicznie. Już nie kilka, a większość kostek brukowych jest wybita. Czy władze Ząbek zarządają od wykonawcy aby w ramach gwarancji wymienił całą nawierzchnię? Przecież gdy gwarancja się skończy, naprawy trzeba będzie wykonywać na koszt mieszkańców.

Odpowiedz z UM Ząbki w sprawie nawierzchni ul. 3-go Maja.

Dotyczy: Usterki w nawierzchni ul.3-go Maja w Ząbkach na odcinku od ul. Orlej do ul. Poniatowskiego 

W odpowiedzi na Pani zapytanie, pragnę poinformować, że po naszym ubiegłorocznym zgłoszeniu Wykonawca dokonał napraw nawierzchni ulicy 3-go Maja w Ząbkach na odcinku od ul. Orlej do ul. Poniatowskiego.

W związku z obowiązującą gwarancją oraz faktem, iż problem pojawił się ponownie, Miasto Ząbki wezwało wykonawcę robót do skutecznego i niezwłocznego usunięcia usterki. 

Z-ca Burmistrza Miasta ZąbkiArtur Murawski

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »