Main Menu

środa, 3 stycznia, 2018

 

Ferie zimowe w bibliotece w Ząbkach!

Jak co roku procownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Ząbkach zapraszają dzieci  w wieku od 5 do 9 lat na zajęcia w ramach “Ferii w Bibliotece”. Ilość miejść ograniczona.  


„Nauczyciel-Innowator” pracuje w SP 3 w Ząbkach!

Pani Adrianna Niesłuchowska, nauczycielka języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, została nagrodzona w konkursie „Nauczyciel-Innowator” organizowanym przez Ministerstwa Edukacji Narodowe. Gratulujemy! „Nauczyciel-Innowator” to przedstawiciel kadry pedagogicznej, który przygotował najlepszy scenariusz prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”. W konkursie zostali wyłonieni zwycięzcy, po jednym z każdego województwa. Pani Adrianna Niesłuchowska zdobyła tytuł „Nauczyciel-Innowator” w województwie mazowieckim. To ogromne wyróżnienie.Czytaj dalej