Main Menu

Nagrody finansowe za wyniki sportowe.

Facebooktwitterlinkedin

Od stycznia 2018 roku mieszkańcy Ząbek, którzy w minionym roku odnieśli znaczące sukcesy sportowe mogą starać o uzyskanie gratyfikacji finansowej. Wniosek należy złożyć do 31 stycznia br.

Od 1 stycznia 2018 r. mieszkańcy Ząbek, którzy odnoszą sukcesy w rywalizacji sportowej będą mogli otrzymać nagrodę. Nagrodę może otrzymać każdy mieszkaniec Ząbek, bez względu na wiek, który osiągnął znaczący wynik sportowy.

 Ile za dobre wyniki?

Wysokość nagrody zależy w głównej mierze od rangi zawodów, w których zawodnik brał udział oraz od zajętego przez niego miejsca. Osiągnięty wynik sportowy musi dotyczyć dyscypliny olimpijskich. Nagrody przyznawane są za zakwalifikowanie się do Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata albo na Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskiej. Najniższa możliwa nagroda to 800 zł, która przysługuje zawodnikowi za zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży lub Mistrzostw Polski. Jeżeli jednak zawodnik na wymienionych wcześniej zawodach uzyska miejsce medalowe może otrzymać nagrodę w maksymalnej wysokości 6000 zł

Krok po kroku

Aby otrzymać nagrodę za wymienione wyżej sukcesy należy do 31 stycznia 2018r. złożyć wniosek o nagrodę. Wniosek należy złożyć do Burmistrza Miasta Ząbki. We wniosku należy wskazać sukces sportowy, który miał miejsce w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Do formularza trzeba załączyć oświadczenia, komunikat z zawodów, w których uzyskało się miejsce premiowane nagrodą oraz dokument poświadczający bycie mieszkańcem Ząbek – np. kopię deklaracji PIT czy zaświadczenia o zameldowaniu. Komisja, złożona z przedstawicieli powołanych przez Burmistrza, Radę Miasta oraz organizacje pozarządowe sprawdza złożone wnioski i do 30 kwietnia br. przedstawi Burmistrzowi listę osób nagrodzonych oraz wysokość przyznanych gratyfikacji. Nagrody powinny być wypłacone zawodnikom do 30 czerwca.

Kto może wnioskować o nagrodę?

Wniosek o nagrodę może złożyć zawodnik, jego rodzice, szkoła, klub sportowy, związek sportowy, radni miasta czy organizacje pozarządowe. Aby złożyć wniosek potrzebna jest zgoda zawodnika.

Szczegółowe informacje zawiera Uchwała NRXLIV/406/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe

(źródło: UM Ząbki)

Facebooktwitterlinkedin