Main Menu

„Nauczyciel-Innowator” pracuje w SP 3 w Ząbkach!

Facebooktwitterlinkedin

Pani Adrianna Niesłuchowska, nauczycielka języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, została nagrodzona w konkursie „Nauczyciel-Innowator” organizowanym przez Ministerstwa Edukacji Narodowe. Gratulujemy!

„Nauczyciel-Innowator” to przedstawiciel kadry pedagogicznej, który przygotował najlepszy scenariusz prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

W konkursie zostali wyłonieni zwycięzcy, po jednym z każdego województwa. Pani Adrianna Niesłuchowska zdobyła tytuł „Nauczyciel-Innowator” w województwie mazowieckim. To ogromne wyróżnienie. Najlepszy innowator w całym województwie.

W konkursie brali udział nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Uroczystość wręczenia tytułów „Nauczyciela-Innowatora” odbędzie się w lutym 2018 r. podczas gali finałowej w Warszawie. Laureaci konkursu z poszczególnych województw otrzymają nagrodę rzeczową Ministra Edukacji Narodowej.

Ząbkowska Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca to wyjątkowa szkoła. Szkoła, w której innowacyjność to jest normą, a nowatorskie podejście do pracy z uczniami nie tylko przynosi efekty ale jest również wysoko ocenianie.

Gratulujemy Pani Adriannie Niesłuchowskiej i życzymy dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej.

(źródło: MEN)

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »