Main Menu

Załatwisz to z domu! Nowa e-usługa już działa.

Facebooktwitterlinkedin

Aby się zameldować, przemeldować czy zameldować dziecko nie trzeba już wychodzić z domu. Potrzebny jest tylko komputer, dostęp do internetu i profil zaufany (eGO).

Od 1 stycznia 2018 nie trzeba iść do urzędu, aby się zameldować czy przemeldować. Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło e-meldunek. Dzięki e-usłudze można zameldować się siedząc w domu przy komputerze. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz – jako pełnomocnik – innej osoby.

Aby się zameldować przez Internet trzeba wejść na stronię www.obywatel.gov.pl ,wybrać interesującą usługę (meldunek) i potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym (eGO). Dalej wybrać, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały, czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby.

Aby skutecznie zakończyć proces zmiany należy mieć „pod ręką” potrzebne dokumenty. W zależności od wybranej opcji, przydać się mogą m.in. skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu, skany pełnomocnictw. Jeśli meldujemy samych siebie, dane personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, należy dołączyć upoważnienia w formie załącznika.

Profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę)

Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela  — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Ważne!

Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym  jest ważny (wywołuje skutki prawne), jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu (3 lata).

Każdy obywatel może posiadać tylko jeden Profil Zaufany.

(źródło:Ministerstwo Cyfryzacji)

Facebooktwitterlinkedin