Main Menu

Publiczne czy publiczne? Rekrutacja do publicznych przedszkoli startuje w marcu

Facebooktwitterlinkedin

Już za dwa tygodnie, 19 marca br., rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Najważniejsza zmiana w tegorocznej rekrutacji może dotyczyć sposobu rekrutacji. W planach jest aby rekrutacja odbywała się w systemie elektronicznym. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu rekrutacji zostaną udostępnione na stronie UM Ząbki 9 marca br.

Lista placówek do których będzie prowadzona rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach zostanie podana do publicznej wiadomości 19 marca o godz. 11:00 i tego dnia będzie można już składać wnioski. Wnioski należy składać do 6 kwietnia 2018r. (piatek).

W Ząbkach są trzy publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto oraz siedem placówek prowadzonych przez osoby fizyczne, przedszkola te mają statut placówek publicznych. W tym roku szkolnym również do wszystkich trzech ząbkowskich podstawówkach będą  prowadzone rekrutacje do oddziałów przedszkolnych.

 

Zakwalifikowani, niezakwalifikowani

14 maja br. do publicznej wiadomości zostaną podane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do publicznych placówek. Rodzice dzieci zakwalifikowanych będą musieli w terminie od 15 do 18 maja br. złożyć potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do danej placówki.

23 maja o godz. 15:00 zostaną podane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do każdego z publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Ząbkach.

„Publiczne” prowadzone przez osobę fizyczną

Publiczne Przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne, mimo iż w nazwie mają słowo „publiczne” to w rzeczywistości są to placówki, nad którymi  miejscy urzędnicy nie mają nadzoru większego niż nad każdym innym prywatnym przedszkolem. Rodziców płacą za pobyt dziecka w takiej „publicznej” placówce jak w placówkach prowadzonych przez Miasto, cenę za wyżywienie ustala organ prowadzący.

W przypadku problemów, soprów, niejasności, rodzice dzieci, uczęszczających do „publicznego przedszkola” prowadzonego przez osobę fizyczną, wyjaśniają sprawy z organem prowadzącym. Wszelkie skargi dotyczące działalności „publicznego” przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną składane do UM Ząbki są rozpatrywane tak jak w przypadku każdej innej prywatnej placówki tego typu. Miejscy urzędnicy mają ręce „związane” ustawami. Nie mogą wkroczyć i kontrolować, musza mieć prawną podstawę do kontroli. Jeśli rodzice dzieci uczęszczających do takiej placówki „poskarżą” się pisemnie i wskażą nieprawidłowości, miejscy urzędnicy poproszą organ prowadzący placówkę o wyjaśnienie. To nie to samo co kontrola. Słowo przeciw słowu.

W Ząbkach jest szczególnie niekorzystna sytuacja jeśli chodzi o stosunek ilości dzieci do ilości miejsc w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto. Tych pierwszych jest dużo tych drugich dużo za mało. Dlatego wiele dzieci z Ząbek uczęszcza do publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne.

W tym miejscu warto przypomnieć, ze Miasto zakupiło w ubiegłym roku nieruchomość, przy ul Wyzwolenia / Langiewicza, gdzie ma być przedszkole. Na razie nie wiadomo kiedy to przedszkole rozpocznie działaność.

(foto: street view)

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »