Main Menu

Złóż PIT w UM Ząbki!

Facebooktwitterlinkedin

Po raz kolejny pracownicy Urzędu Skarbowego będą dyżurować w Urzędzie Miasta Ząbki. Będzie można złożyć PIT.

W dniach 29 marca i 19 kwietnia uruchomiony zostanie w UM Ząbki punkt przyjmowania zeznań podatkowych za 2017 rok. W godz. od 9:00 do 15.00 w sali konferencyjnej im. Fryderyka Antoniego Haydera Urzędu Miasta, oddelegowany pracownik US będzie udzielał wyjaśnień i przyjmował zeznania podatkowe za 2017 rok.

Podatek PIT jest obowiązkowym podatkiem, który płacą wszyscy pracujący. Odprowadzany jest on do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania dla osób mieszkających w Ząbkach to US w Wołominie. Większość podatku trafia do budżetu państwa. Jedna trzecia podatku, który jest pobierany przez US wraca do miejsca zamieszkania.

Aby pieniądze z naszych podatków wpłynęły do kasy UM Ząbki, a tym samym zostały wykorzystane na potrzeby Miasta: budowę infrastruktury drogowej, budowę czy modernizację szkół i przedszkoli należy wypełniając zeznanie podatkowe za 2017 rok na pierwszej stronie, w części B wpisać aktualne miejsce zamieszkania. NIe miejsce zameldowania, a  miejsce w którym obecnie mieszkamy.

(źródło:UM Ząbki)

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »