Main Menu

Nowy szpital, nowa epoka

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Są takie momenty w historii, w których epoka zmienia się niezauważenie i dopiero po czasie odnotowujemy, że coś się wydarzyło. Historia Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Drewnica rozpoczyna się pod koniec XIX wieku.

Zdjęcie: fasada budynku obecnej siedziby szpitala. Materiały prasowe, fot: Artur Dusza.

 

Początków nie musimy poszukiwać na starych fotografiach i w dawnych księgach. Wystarczy się rozejrzeć. Budynki, w których przebywają pacjenci przenoszą nas do roku 1885, z którego pochodzą trzy z pięciu pawilonów. Przenoszą, o ile oczywiście mamy bogatą wyobraźnię, bo ich wygląd szybko przypomina nam, że to już 2018 rok. Rozglądamy się dalej.

Zdjęcie: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica.Materiały prasowe, fot: Artur Dusza.

 

Na horyzoncie widnieje już kolejna epoka a zwiastuje ją nowo wybudowana siedziba Szpitala w Ząbkach. Odkrywamy nowy świat w europejskim systemie ochrony zdrowia osób z chorobami psychicznymi –mówi Roman Robert Jędrzejczak, prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica. Szpital w Drewnicy ma się od dzisiaj kojarzyć z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, zarówno jeżeli chodzi o opiekę medyczną,ale także w obszarze innowacji i prognozowania na podstawie specjalistycznych ekspertyz, w tym trendów demograficznych.

Zdjęcie: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica.Materiały prasowe, fot: Artur Dusza.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica będzie zabezpieczał świadczenia zdrowotne z zakresu opieki psychiatrycznej dla około 700000 mieszkańców okolicznych miejscowości. Przewiduje się, że w oddziałach stacjonarnych hospitalizowanych będzie rocznie blisko 3500 osób. Ponadto z szerokiej oferty poradni znajdujących się na terenie szpitala skorzysta około 25000 pacjentów i zostanie wykonanych 30000 świadczeń w skali roku.

Zdjęcie: wnętrza Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica. Materiały prasowe,fot: Artur Dusza.

                    

 

 

 

 

 

Nowo powstały obiekt o powierzchni użytkowej obejmującej ok. 22000 m2 dla ponad 300 pacjentów pozwoli zagwarantować najwyższe standardy w opiece nad chorymi. Obok specjalistycznej opieki psychiatrów i psychologów, zapewnimy także opiekę ogólną i specjalistyczną w innych obszarach. Powstało Centrum Rehabilitacyjne, gabinety: ginekologiczny, urologiczny, neurologiczny, okulistyczny,a także gabinet RTG, EKG i USG –mówi Roman Robert Jędrzejczak.

Zdjęcie: sala muzyczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica. Materiały prasowe,fot: Artur Dusza.

Ponadto, co warto podkreślić, cała oferta medyczna została zintegrowana w jednym budynku, w cichej i spokojnej lokalizacji. Liczne drzewa i otaczająca zieleń tworzą ogród, który zachęca do spędzania wolnego czasu na powietrzu, spacerowania i korzystania z części rekreacyjno-sportowej.Chcemy zapewnić chorym poczucie intymności i samorealizacji. W tym celu powstała także specjalnie przygotowana i wygłuszona sala muzyczna a także dobrze wyposażona sala rehabilitacyjna–dodaje Jędrzejczak.

Znakiem rozpoznawczym Szpitala mają być także innowacje w obszarze pozyskiwania energii. To nie tylko troska o środowisko naturalne, co oczywiście jest niesłychanie istotne, ale także dążenie do częściowego uniezależnienia się i dywersyfikacji źródeł energii –zauważa Roman Robert Jędrzejczak. Zrealizowany projekt w tym obszarze zakłada, że znaczna część energii cieplnej będzie pozyskiwana ze źródeł odnawialnych. Obok Szpitala powstała instalacja kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni ok. 400 m2. Ponadto wybudowany został system pomp ciepła o długości odwiertów przekraczających 15 km. Zaprojektowana instalacja odnawialnych źródeł energii pozwoli nam osiągnąć oszczędność na poziomie blisko 60% w stosunku do tradycyjnego zasilania gazowo-olejowego–dodaje prezes Jędrzejczak.Podsumowując, obok wysokiego standardu usług medycznych, a także zagospodarowania zieleni, stworzenia usług sportowo-rekreacyjnych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektem nowo powstałej siedziby Szpitala w Ząbkach będzie także znaczna poprawa jakości powietrza, co bezpośrednio przyczyni do wzrostu komfortu pacjentów jak i mieszkańców w sąsiedztwie obiektu. 

Celem na najbliższe miesiące jest skupienie wokół Szpitala sieci ambasadorów, instytucji partnerskich i uniwersytetów, które przyczynią się do stworzenia nowoczesnej i wiodącej instytucji w dziedzinie psychiatrii. Obok leczenia pacjentów, chcemy się także skupić na profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego w Polsce–mówi Norbert Szczepański, wiceprezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica–będziemy prowadzić systematyczną działalność informującą, zarówno poprzez zapraszanie do współpracy instytucji akademickich, co już się dzieje, a także tworząc kampanie społeczne i szeroko współpracując z ambasadorami zdrowia psychicznego i dziennikarzami. 

Otwarcie nowej siedziby Szpitala w Ząbkach odbędzie się jesienią  2018 roku.

(Mat. prasowe Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica w Ząbkach)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »