Main Menu

piątek, 19 października, 2018

 

„Żyć (…), to znaczy walczyć”.

Eurypides należał do elitarnej trójcy tragików greckich, tworzących w starożytności, która jest dla nas m.in. kopalnią tzw. „ skrzydlatych słów” i  „złotych myśli” czyli uniwersalnych, ponadczasowych mądrości życiowych. Jego słowa to moja dewiza życiowa, uzupełniona pewną refleksją: człowiek nie jest samotną wyspą, tylko istotą społeczną, żyjącą wśród innych ludzi. Jego harmonijny rozwój i poczucie szczęścia warunkuje obok stanu zdrowia skuteczna komunikacja z otoczeniem( poczucie sprawczości, możliwość wyrażania uczuć i emocji, przekazywanie światu wiedzy o sobie i własnych potrzebach, poznawanie świata oraz przyswajanie wiedzy o nim,  wreszcie  nawiązywanie wartościowych kontaktów zCzytaj dalej


Szkoła Podstawowa nr 4 w Ząbkach – to już się dzieje!

18 października na stronie BIP Zabki został ogłoszany przetarg na wyłonienie wybonawcy prac budowlanych przy budowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ząbkach. “Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową budynku szkoły podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Wykonanie robót budowlanych obejmuje m.in. budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem zintegrowanym w budynku szkoły, zagospodarowanie terenu w formie placów zabaw, boisk i urządzeń sportowych, wiatę śmietnikową, i dwa podziemne zbiorniki retencyjne na wody opadowe oraz inną niezbędną infrastrukturę techniczną. W ramach realizacji przedmiotuCzytaj dalej


Wybieramy na 5-cio letnią kadencję!

Po raz pierwszy mieszkańcy miast, miasteczek, wiosek i osad pójdą do głosowania wg. nowej ordynacji wyborczej. Poza zmiana okręgów wyborczych z jednomandatowych na wielomandatowe, po raz pierwszy będziemy wybierali władze samorządowe różnych szczebli na kadencję, która potrwa 5 lat. Przedstawiamy okręgi i miejsca gdzie należy głosować w poszczególnych rejonach w Ząbkach. Uwaga! Głosować można tylko tam gdzie jest się zameldowanym lub tam gdzie wpisaliście się na listy wyborcze. W tych wyborach będziemy wybierali: radnych miejskich, burmistrza, radnych powiatowych oraz do sejmiku województwa. Każdy wyborca w Ząbkach otrzyma 4 książeczki doCzytaj dalej