Main Menu

“Co Słychać” gdy nic nie słychać?

Facebooktwitterlinkedin

List otwarty pana Artura do Redaktora gazety “Co Słychać”.

“Szanowny Panie Redaktorze,

w związku z nie opublikowaniem ogłoszenia zarejestrowanego Komitetu Wyborczego Wyborców Wybieram Ząbki

w Ząbkowskiej Gazecie samorządowej “Co słychać”,  w wydaniu z dnia 12.10.2018 roku, jako Pełnomocnik wyborczy KWW Wybieram Ząbki proszę o udzielenie informacji na poniższe trzy pytania:

1) Czy otrzymał Pan wiadomość e-mail z dnia 3.10.2018r. z prośbą o zarezerwowanie jednej strony w najbliższym numerze gazety “Co słychać” na artykuł naszego komitetu ( który jak zadeklarowałem miałem przesłać do 8.10.2018r. ) ?

2) Czy otrzymał Pan wiadomość e-mail z dnia 8.10.2018r. z załączonym plikiem “artykul3coslychać12-10.pdf” z opisem treść artykułu do najbliższego numeru gazety “Co słychać” (wydanie z dnia 12.10.2018 roku) ?

3) Dlaczego nie zamieścił Pan przesłanego ogłoszenia wyborczego KWW Wybieram Ząbki łamiąc Zarządzenie Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22.11.2007r oraz nie podał Pan przyczyny jego niezamieszczenia ?

W celu naprawienia opisanej wyżej sytuacji proszę również w trybie pilnym o:

a) wydrukowanie pominiętego artykułu w przysługującym nam zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ząbki Nr 0151/106/2007 z dnia 22.11.2007r. w sprawie ustalenia zasad wydawania Ząbkowskiej Gazety samorządowej “Co słychać” (w załączeniu) nakładzie 6000 egz. ,zgodnie z zapisem w Rozdziale V pkt. 34 ww zarządzenia, wraz z kolportażem do miejsc zwyczajowej dystrybucji,

b) zamieszczenie elektronicznej wersji naszego artykułu (analogicznie do zamieszczonych artykułów pozostałych Komitetów Wyborczych) na stronach Urzędu Miasta Ząbki.

Z poważaniem

Artur Wałachowski

pełnomocnik wyborczy

KWW WYBIERAM ZĄBKI

wybieram-zabki.pl”

Facebooktwitterlinkedin