Main Menu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ząbkach – to już się dzieje!

Facebooktwitterlinkedin

18 października na stronie BIP Zabki został ogłoszany przetarg na wyłonienie wybonawcy prac budowlanych przy budowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ząbkach.

“Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową budynku szkoły podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Wykonanie robót budowlanych obejmuje m.in. budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem zintegrowanym w budynku szkoły, zagospodarowanie terenu w formie placów zabaw, boisk i urządzeń sportowych, wiatę śmietnikową, i dwa podziemne zbiorniki retencyjne na wody opadowe oraz inną niezbędną infrastrukturę techniczną. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz dokumenty gwarancyjne, a także uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję zezwalającą
na użytkowanie obiektu.”

Otwarcie ofert 26 listopada o godz. 14:15

Data zakończenia umowy z wykonawcą: 31/08/2020

(źródło: BIP Ząbki)

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »