Main Menu

Wybieramy na 5-cio letnią kadencję!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Po raz pierwszy mieszkańcy miast, miasteczek, wiosek i osad pójdą do głosowania wg. nowej ordynacji wyborczej. Poza zmiana okręgów wyborczych z jednomandatowych na wielomandatowe, po raz pierwszy będziemy wybierali władze samorządowe różnych szczebli na kadencję, która potrwa 5 lat. Przedstawiamy okręgi i miejsca gdzie należy głosować w poszczególnych rejonach w Ząbkach.

Uwaga! Głosować można tylko tam gdzie jest się zameldowanym lub tam gdzie wpisaliście się na listy wyborcze.

W tych wyborach będziemy wybierali: radnych miejskich, burmistrza, radnych powiatowych oraz do sejmiku województwa. Każdy wyborca w Ząbkach otrzyma 4 książeczki do głosowania. W każdej należy postawić tylko jeden krzyżyk w kratce przy nazwisku osoby na którą głosujemy.

W wyborach samorządowych 2018 roku, Ząbki zostały podzielone na 4 okręgi wyborcze. W tych okręgach będą działały 14 komisje wyborcze. W każdym z okręgów wyborczych wybierani będą radni  miejscy– od 5 do 6 osób. Każdy głosujący może zaznaczyć (krzyżykiem), wybrać tylko jedną osobę, jednego z kandydujących ze swojego rejonu. To bardzo ważne jeśli zaznaczonych będzie więcej kandydatów lub kratka na karcie będzie zamazana głos nie będzie ważny.

W wyborach do rady powiatu należy wskazać tylko jednego kandydata stawiając krzyżyk w kratce przy jego nazwisku.

W wyborach do sejmiku województwa tylko jeden krzyżyk przy nazwisku wybranej osoby spowoduje, że głos będzie ważny.

W książeczce oznaczonej „KARTA DO GŁOSOWANIA WÓJT, BURMISTRZ, PREZTDENT MIASTA” należy wybrać tylko jedną osobę – w Ząbkach będą trzej kandydaci ubiegający się o ten urząd.

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7:00 do 21:00.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin


« (Poprzednia wiadomość)