Main Menu

„Żyć (…), to znaczy walczyć”.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

image description

Eurypides należał do elitarnej trójcy tragików greckich, tworzących w starożytności, która jest dla nas m.in. kopalnią tzw. „ skrzydlatych słów” i  „złotych myśli” czyli uniwersalnych, ponadczasowych mądrości życiowych. Jego słowa to moja dewiza życiowa, uzupełniona pewną refleksją: człowiek nie jest samotną wyspą, tylko istotą społeczną, żyjącą wśród innych ludzi. Jego harmonijny rozwój i poczucie szczęścia warunkuje obok stanu zdrowia skuteczna komunikacja z otoczeniem( poczucie sprawczości, możliwość wyrażania uczuć i emocji, przekazywanie światu wiedzy o sobie i własnych potrzebach, poznawanie świata oraz przyswajanie wiedzy o nim,  wreszcie  nawiązywanie wartościowych kontaktów z innymi osobami, z którymi dane mu jest zetknąć się w bliższym i dalszym otoczeniu społecznym, czy szeroko rozumianej przestrzeni kulturowej).

Standardowo, najstarszym sposobem  komunikacji społecznej i najbardziej skutecznym ,jest mowa. Cudowna zdolność mówienia jest  wyłącznie umiejętnością ludzką: przeciętny  zdrowy człowiek w sposób naturalny, sprzężony z rozwojem psychofizycznym, nabywa umiejętność wymawiania kilkudziesięciu odrębnych dźwięków, które potrafi rozumnie łączyć w wyrazy. Tak rodzi się język, odgrywający bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka jako istoty społecznej.

Dzięki niemu człowiek nazywa rzeczy, opisuje świat, gromadzi wiedzę, wyraża uczucia, nawiązuje kontakty, zawiera umowy i związki, umacnia więzi społeczne, wyraża życzenia, nabywa i przekazuje różnego rodzaju informacje. Jednym słowem spełnia się w  procesie samorozwoju i samorealizacji, osiągając subiektywnie odczuwane i przeżywane szczęście…A co z tymi, którzy z różnych przyczyn ,nie mają powyższych możliwości, w związku z występującymi zaburzeniami mowy?

Dziedziną zajmującą się terapią logopedyczną( usprawnianiem logopedycznym, czyli usuwaniem wszelkich  zakłóceń i zaburzeń procesu porozumiewania się językowego- od prostych wad wymowy do niemożności mówienia i rozumienia mowy), reedukacją( ponownym uczeniem mowy- np. przy afazji)  oraz korekcją logopedyczną( usuwaniem wad wymowy ), jest nauka o zaburzeniach mowy –Logopedia, proponująca  również alternatywne  sposoby komunikacji.

Otworzyć na świat dzieci z zaburzeniami mowy, przywrócić  mowę ludziom, którzy ją utracili, skorygować drobne, ale jakże dotkliwe wady wymowy, to misja logopedy, osoby wykonującej zawód medyczny.

Jak powiedział Viktor Frankl:

„Człowiek ma nieograniczoną zdolność samookreślenia.”

Ma ambicję rozwijać się zawsze i w każdych warunkach. Chce wpływać na rzeczywistość społeczną, w której żyje. Stąd idea organizacji Centrum Logopedycznego na terenie Drewnicy, które ma służyć niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży, ludziom po udarach (afatykom), ale i zdrowym dzieciom z zaburzeniami artykulacji, jednym słowem-Wszystkim Mieszkańcom Ząbek – w ramach kształtowania Społeczeństwa W Pełni Obywatelskiego.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin


(Następne wiadomości) »