Main Menu

Będzie “bezkrólewie” w Ząbkach?

Facebooktwitterlinkedin

Kiedy kończy się kadencja “starej” rady miasta i kiedy pracę rozpocznie nowa ząbkowska rada? Kiedy stary burmistrz przestanie urzędować przy Wojska Polskiego 10? Formalnie wiadomo kiedy.

W art. 20 ustawy o samorządzie gminnym nowy zapis mówi, że „pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady”. Formalny koniec kadencji rad przypada na dzień 16 listopada. Ponieważ w tym roku 16 listopada wypada w piątek, sesja nowej rady musi być zwoływana między 19 a 23 listopada.

Na oficjalnej stronie UM Ząbki nie ma jeszcze informacji kiedy w mieście Ząbki odbędzie się pierwsze posiedzenie rady miasta.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady miasta ślubowania o następującej treści: „Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Nowy burmistrz ślubowanie powinien złożyć podczas pierwszego posiedzenia rady.

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »