Main Menu

Jest pytanie, jest odpowiedź

Facebooktwitterlinkedin

Otrzymaliśmy odpowiedz z Urzędu Miasta Ząbki na pytania, które zadaliśmy wczoraj (!).

Pytaliśmy miejskich urzędników o śmieci, które nie zostały odebrane, a w związku z licznymi sugestiami mieszkańców spytaliśmy również o planowane akcje informacyjne na temat segregowania śmieci. Oto odpowiedz:

Witam,
w odpowiedzi na Pani zapytanie przedkładam następujące wyjaśnienie:
* w związku z brakiem płynności odbioru odpadów zmieszanych w okresie 28-31.12.2018 r. nowy podmiot obsługujący mieszkańców sukcesywnie odbiera nagromadzone odpady od 02.01.2019r.
* Urząd Miasta planuje w 2019 roku przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej mieszkańców poprzez:
– spotkania z mieszkańcami w zakresie zasad prawidłowej segregacji,
– dystrybucję plakatów, ulotek informacyjnych,
– przekazanie naklejek na pojemniki w związku z nowymi zasadami 
segregacji dla zabudowy wielorodzinnej,
– spotkania z najmłodszymi w szkołach i przedszkolach.

W razie pytań, wątpliwości lub sugestii pozostaję do Pani dyspozycji.

pozdrawiam

Paweł Radzio
Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)