Main Menu

środa, 20 marca, 2019

 

Ząbki bez Wiceburmistrza

Pan Wojciech Gut zrezygnował z pełnienia funkcji  wiceburmistrza Ząbek.  Prośbę o zwolnienie z pełnionej funkcji ze względu na problemy zdrowotne skierował do burmistrz Ząbek, Małgorzaty Zyśk. Pani burmistrz odwołał swego zastępce ze stanowiska z dniem 15 marca 2019 roku.