Main Menu

Ząbki Liderem Rozwoju w Konkursie “Wzorowa Gmina”

Facebooktwitterlinkedin

W Ogólnopolskim Konkursie “Wzorowa Gmina” miasto Ząbki zdobyło tytuł specjalny – Lider Rozwoju. Mieszkańcy Ząbek kpią z tego tytułu i pytają “za co to?” Uzasadnienie przyznania tytułu i nagrody dla Ząbek  zamieszczamy poniżej.

“Ogólnopolski konkurs “Wzorowa Gmina”

www.wzorowagmina.pl

Wyciąg z obrad Kapituły Konkursu

Uzasadnienie dla Miasta Ząbki

Kapituła Konkursu “Wzorowa Gmina” po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami bardzo wysoko oceniła poczynione przez władze miasta w ostatnim czasie inwestycje wspierające rozwój. Z przedstawionego materiału jednoznacznie wynika, ze środki finansowe przeznaczane są wielotorowo, przyczyniając się so powstawania nowych obiektów sportowych, oświatowych czy miejskich dróg. To świadczy o doskonałej znajomości potrzeb mieszkańców, których z roku na rok jest coraz więcej – o około tysiąc osób. Obecnie w Ząbkach zarejestrowanych jest prawie 36 tys. mieszkańców (dane GUS). Placówki oświatowe są prawdziwym oczkiem w głowie władz samorządowych, które doceniają ogromne zapotrzebowanie na edukację – zwłaszcza przedszkolną. W ostatnim czasie miasto wybudowało duże, 17-oddziałowe przedszkole, które jest jednym z najpiękniejszych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Wkrótce oddane zostanie kolejne przedszkole przy budowanej SP nr 4. Bedzie to kolejna placówka dla najmłodszych mieszkańców miasta, które takim działaniami ściąga do siebie kolejne rodziny tzw. młodego pokolenia. Członkowie Kapituły czytając materiały byli pod wrażeniem przedstawionego wyposażenia szkół. Zwłaszcza pracowni przyrodniczych, geograficznych, pracowni technicznych czy edukacji wczesnoszkolnej. Zaskoczeniem w stosunku do innych miast i gmin – oczywiście pozytywnym – jest wykorzystanie robotów i drukarek 3D, a także pełna komputeryzacja edukacji (dzienniki elektroniczne).

Innym ważnym czynnikiem świadczącym o rozwoju miasta jest dbanie o infrastrukturę sportową i kulturę fizyczną. MOSiR prowadzi działalność związaną z tworzeniem odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji oraz unowocześniania i rozwijania bazy rekreacyjno-sportowej. Prowadzone są zajęcia m.in. z piłki nożnej, szermierki, boksu, capoeiry, FMA-samoobrony, karate kyokushin, sanda-boksu chińskiego, tekwon-do, aikido, piłki koszykowej chłopców, badmintona, gimnastyki korekcyjnej, rowery indoor cycling, jogi, fitness. Funkcjonujące od kilku lat nowoczesne boisko z krytą trybuną stało się prawdziwym centrum dla wielu wydarzeńsportowych m.in. Mistrzostw Świata w biegach z przeszkodami, turnieju boccia, Lotto Bike Maratony czy Biegu Ząbkowskiego. Obiekt spełnia wymogi licencyjne stawiane przez PZPN dla I ligii (posiada ztuczne oświetlenie). Jednal w ciągu ostatnich lat to nie ostatnia inwestycja w Ząbkach, ponieważ jak napisano w materiałach powstało też 8 boisk ze sztuczną nawierzchnią. Do największych inwestycji sportowo-rekreacyjnych zaliczyć należy także budowę krytej pływalni z częścią rekreacyjną dla dzieci (gejzery powietrza, masaże podwodne, jacuzzi, zjeżdżalnia rurowa) wraz z kręgielnią, boiskami do squasha, siłownią i parkingiem podziemnym. Obecnie to jeden z najlepszych tego typu obiektów w Polsce.

O stałym rozwoju miasta świadczyć może także stosowana coraz częściej w wysoko cywilizowanych samorządach bezpłatna komunikacja autobusowa, która pozwala mieszkańcom miasta Ząbki na bezpośrednie połączenia ułatwiające dojazd do szkół, obiektów sportowych i ważnych węzłów komunikacji łączących Ząbki z Warszawą. Z informacji posiadanych przez Członków Kapituły wynika także że w mieście Ząbki stale inwestuje się również w poprawę dróg w czym duża zasługa władz samorządowych.

Mając powyższe na uwadze Kapituła Konkursu “Wzorowa Gmina” jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu dla Miasta Ząbki tytułu specjalnego – Lider Rozwoju.

Za zgodność

z protokołem Kapituły

Dyrektor Konkursu

Artur Świtoń”

 

Nie udało nam się ustalić co jest “nagrodą” w konkursie. Na pewno przez najbliższe trzy lata miasto będzie mogło używać tytułu “Lider Rozwoju”. Nie udało nam się również dotrzeć do informacji kto zasiadał w Kapitule Konkursu, a ni kto zgłosił Ząbki do Konkursu – zgodnie z regulaminem zgłoszenie mógł złożyć organ wojewódzki, powiatowy lub sama gmina.

 

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »