Main Menu

Ząbkowski Budżet (nie) Obywatelski 2019

Facebooktwitterlinkedin

Formalnie w Ząbkach nie ma Budżetu Obywatelskiego. Jednak decyzją Burmistrz Miasta Ząbki z projektów, które mieszkańcy złożyli do budżetu zostaną wyłonione projekty, które zostaną wykonane. Na ten cel do wykorzystania jest 300 tys. zł.

Dziś 15 kwietnia rozpoczyna się glosowanie na projekty złożone do ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego, który formalnie nie jest Budżetem Obywatelskim o czym informowaliśmy TU.

Zachęcamy do głosowania na ząbkowskie projekty TU. Głosuje się tylko jeden raz! Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię i nazwisko raz numer PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.

Głosowanie drwa do 30 kwietnia. Do 30 maja zostanie ogłoszona lista projektów, które zostaną zrealizowane i od tego terminu rozpocznie się realizacja wybranych zadań.

Opis projektów

Projekt 1. Budowa placu zabaw w Ząbkach przy ul. Wolności róg Batorego.

Projekt zakłada budowę małego ale wielofunkcyjnego, nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw w Ząbkach północnych dla najmłodszych dzieci oraz dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Plac będzie się składał z podwójnej huśtawki, sprężynowca, zestawu małpie figle lub aquarius, huśtawki ważka na sprężynie, będzie również kosz na śmieci.

Koszt: 27 800 zł.

Projekt nr 2. Plenerowa Integracja Sensoryczna – zdrowie i rekreacja

Budowa na terenie MOSiR parku rekreacyjno-sportowego, służącego do ćwiczeń i zabawy dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

W skład kompleksu wejdą: wbudowana trampolina + huśtawki, bujaki, karuzela, panel edukacyjny, siłownia plenerowa – pajacyk + twister + wahadło,  zestaw do zabaw, stół do chińczyka.

Koszt:  48 147 zł.

Projekt 3. Częściowa modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Szwoleżerów

Częściowa modernizacja placu zabaw przy ul. Szwoleżerów pozwoli na unowocześnienie istniejącej już infrastruktury i zapewni bezpieczne korzystanie z niej. A jednocześnie może rozpocząć proces modernizacji i unowocześnienia całego placu zabaw.

W ramach zadania zakup urządzeń (2-3 szt.) dla dzieci wraz z montażem, zakup kostki wraz z ułożeniem , zakup 3 ławek i montaż na terenie ułożonym z kostki

Koszt: 49 500 zł.

Projekt 4. Skatepark w Ząbkach na terenie MOSIR Ząbki

Skatepark miałby być miejscem spotkań młodzieży oraz miejscem, w którym dzieci oraz młodzież mogłaby uprawiać sporty takie jak: jazda na deskorolce, jazda na rolkach, jazda na hulajnodze, jazda na BMX.

W ramach zadania trzeba zakupić i zamontować minirampę .

Koszt 50 000 zł.

Projekt 5. Wieża jerzyka i wróbelka przy ulicy Maczka/Powstańców (rondo).

Wieża ok. 4-5 metrowa w konfiguracji 24 budek odpowiednich dla zasiedlenia przez wróble oraz jerzyki. Skorzystają wszyscy mieszkańcy naszego osiedla Jerzyki to niewielkie ptaki, które w ciągu dnia zjadają średnio ok. 10 000 owadów latających (meszki, komary, muszki) dziennie.

Zadanie wymaga zakupu i montażu wieży dla wróbla i jerzyków, opinia ornitologiczna oraz wykonania dokumentacji niezbędnej celem zgłoszenia zamierzenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, czyszczenia za w roku, konserwacja i odmalowanie raz na 5 lat.

Koszt 29 000 zł.

Projekt 6. Warsztaty tańca orientalnego w sali MOSiR i/lub w szkole

Zadanie ma na celu propagowanie ruchu i tańca jako relaksu i odskoczni od codziennych obowiązków. Weekendowe zajęcia taneczne dla kobiet w wieku 18-90 lat. Spotkania 1 x w tygodniu, 2 grupy taneczne po 1h każda. Na zakończenie warsztatów (chętni) uczestnicy zajęć zaprezentują nabyte umiejętności przed publicznością ząbkowską i zaproszonymi osobami.  Czas trwania projektu wrzesień 2019 – marzec 2020 (na stronie w tym miejscu jest błędnie podana data 2019).

Projekt przewiduje wynajem sali i zawiera koszt wynajęcia instruktorów .

Koszt: 6 626 zł.

Projekt 7. Warsztaty Zdrowia w sali MOK

Weekendowe zajęcia z terapeutami różnych technik pozwalających zachować zdrowie dla osób zdrowych i chorych szczególnie tych przewlekle. Celem spotkań byłoby propagowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zrozumienia po co jest nam choroba, jakie są możliwości leczenia i gdzie szukać porady oraz jak radzić sobie z konkretnymi problemami zdrowotnymi np. nadwaga, niedowaga, rak, problemy z kręgosłupem, dysleksja, autyzm, rak, alkoholizm itd.

Warsztaty odbywałyby się co 2 lub 4 tygodnie – w zależności od zainteresowania. Byłyby prowadzone przez terapeutów zajmujących się nową medycyną opartą na Totalnej Biologii, Psychogenealogii, terapii czaszkowo krzyżowej (craniosacral), kinezjologii, ustawień systemowych, dotyku dla zdrowia, i innych.

Projekt przewiduje wynajem sali i zawiera koszt wynajęcia instruktorów .

Koszt 9 600 zł.

Projekt 8. Zajęcia ogólnorozwojowe i sprawnościowe w MOSIR lub sali  SP 2

Zadanie będzie polegało na organizacji zajęć ogólnorozwojowych i sprawnościowych dla wszystkich mieszkańców Ząbek powyżej 18 roku życia. Zajęcia będą odbywały się na sali sportowej, z użyciem podstawowego sprzętu treningowego i będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.

Zadanie podzielone będzie na trzy osobne bloki zajęciowe:
1) Gimnastyka ogólnorozwojowa,

2) Uzupełniające ćwiczenia siłowe i sprawnościowe dla biegaczy i osób uprawiających inne sporty wytrzymałościowe,

3) Capoeira, brazylijska sztuka walki i taniec.

Zadanie obejmuje wynagrodzenie prowadzącego i wynajem sali.

Brak informacji o czasie trwania projektu.

Koszt : 30 000 zł.

Projekt 9. Akcja „PODAJ DOTYK ŻYCIA”, czyli szkolenie Mieszkańców Ząbek z pierwszej pomocy oraz zakup sprzętu szkoleniowo-ratunkowego.

Głównym zadaniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Miasta Ząbki poprzez regularne, cyklicznie powtarzane szkolenia mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy oraz zwiększenie powszechnego dostępu do urządzeń ratujących życie. Celem projektu jest zakup niezbędnego sprzętu przeznaczonego zarówno do celów szkoleniowych, jak i do wykorzystania podczas akcji ratowniczych, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez świadomość dostępności środków niezbędnych do prowadzenia czynności ratujących życie.

W ramach zadania zostaną zakupione: 1 szt. zestaw medyczny PSP R-1, fantomy szkoleniowe – 2 zestawy zawierające fantom osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia,  trenażery AED – 2 szt. defibrylatorów szkoleniowych, defibrylatory AED – 2 szt. defibrylatorów z funkcją pediatryczną, przenośnych w skrzyniach oraz materiały informacyjne, materiały eksploatacyjne i pomoce dydaktyczne.

Wniosek złożony w roku 2019 jest projektem otwartym, przeznaczonym do kontynuowania w latach kolejnych latach.

Koszt 30 000 zł.

Projekt 10. MUZYKA DLA MALUCHA – bezpłatne koncerty gordonowskie dedykowane rodzinom z dziećmi od 0-6 lat.

16 cyklicznych koncertów gordonowskich dedykowanych najmłodszym dzieciom (0 – 6 lat). Cele bezpośrednie: zaprezentowanie muzycznych instrumentów.

W ramach projektu przewidziano wynagrodzenie muzyków łącznie za 16 koncertów (przygotowanie programu i wykonanie koncertu), koszty opłat, koszty ewentualnego najmu lokalu, wykonanie plakatów promujących wydarzenie.

Koszt 30 000 zł.

Projekt 11. Festiwal kultury romskiej

Zadanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom Ząbek bogactwa kultury romskiej poprzez wystawienie spektaklu teatralnego w Parku Miejskim w Ząbkach.

W skład zadania wchodzi wynajem sceny z oświetleniem, nagłośnieniem i ekranem, wynajem strojów dla ok. 50 osób występujących, wynajęcie muzycznego zespołu cygańskiego.

Koszt 30 000 zł.

Facebooktwitterlinkedin