Main Menu

List otwarty do Rady Miasta Ząbki

Facebooktwitterlinkedin

Mieszkańcy Ząbek wystosowali list otwarty do Radnych Miasta Ząbki. Poruszyli bardzo ważny dla mieszkańców Ząbek temat. Przy okazji poruszyli sprawę, która w bardzo złym świetle stawia obecną Radę Miasta Ząbki na czele z jej przewodniczącym Waldemarem Stacherą.

“Szanowni Państwo Radni Miasta Ząbki,
Z dużym niepokojem przeczytaliśmy projekt uchwały w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ząbki, który ma być procedowany na sesji 29 maja br. //bip.zabki.pl/zalacznik/86464
Niezależnie od samego sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów (nie zawsze większe zużycie wody automatycznie przekłada się na większą “produkcję” odpadów) stawka bazowa 7,90 zł miesięcznie jest stawką zbójecką. Podam przykład naszej rodziny: dwoje rodziców plus pięcioro dzieci. Niedawne miesięczne zużycie wody to ok. 14 m3, a nie jest to wcale dużo, biorąc pod uwagę, że w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych przy ustalaniu ryczałtów czy zaliczek na zimną bądź ciepłą wodę ustala się ok. 5m3 miesięcznie od osoby. Nie generujemy przy tym dużo odpadów – nasze rachunki za odbiór odpadów w ząbkowskim przedsiębiorstwie komunalnym w 2013 r., przed wprowadzeniem nieszczęsnej zmiany przepisów o gospodarowaniu odpadami wynosiły około 30 zł miesięcznie (płaciliśmy wówczas za rzeczywiście wytwarzane odpady). Po ostatniej podwyżce zafundowanej nam przez Państwa, którzy mienią się być naszymi przedstawicielami i przywódcami, opłata z 36 zł wzrosła do 68 zł miesięcznie (o blisko 100%). Nawiasem mówiąc, na pismo w tej sprawie skierowane do Państwa w styczniu, bynajmniej nieanonimowe, nie otrzymaliśmy wówczas nawet jednej, choćby kurtuazyjnej odpowiedzi, co może świadczyć o głębokim poważaniu, z jakim traktują Państwo potencjalnych wyborców, kiedy jest już po wyborach, a do następnych jest jeszcze daleko. Wracając ad meritum, przy przeciętnym zużyciu ok. 14 m3 wody miesięcznie musielibyśmy zapłacić za odbiór odpadów blisko 111 złotych miesięcznie, czyli 1332 zł rocznie! Taka suma za odbiór odpadów jest dla nas horrendalna. Czy chodzi o spowodowanie regresu cywilizacyjnego i zniechęcenie ludzi do mycia (im mniejsze zużycie wody, tym niższa stawka za odbiór odpadów)? Czy chcemy, żeby Ząbki zyskały sławę w Polsce i na świecie jako miasto brudasów? Sama woda i odprowadzanie ścieków są już w naszym szlachetnym grodzie i tak niezwykle drogie. Dla nas byłby to wzrost kosztów odprowadzania odpadów o blisko 208%, mimo że ilość naszych odpadów w ciągu ostatnich miesięcy w ogóle nie wzrosła. Czy mogliby Państwo poważnie zastanowić się nad treścią uchwały, zanim zdecydują się Państwo złupić swoich suwerenów?
Z wyrazami szacunku
Joanna i Bronisław Jakubowscy
Ząbki “
Jest więcej spraw, na które radni z miasta Ząbki nie udzieli odpowiedzi?
Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)