Main Menu

Co z budową drugiej estakady Marsa/Żołnierska?

Facebooktwitterlinkedin

Na stronie dzielnicy Rembertów została umieszczona informacja dotycząca budowy estakady w ul. Marsa Żołnierska. Publikujemy całość.

Informacja nt. budowy estakady Marsa/Żołnierska

W związku z tworzącymi się korkami na ul. Żołnierska/Marsa burmistrz Dzielnicy Rembertów Agnieszka Kądeja wystąpiła do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych o przesłanie informacji dotyczących budowy drugiej estakady, z podaniem kosztów, harmonogramu prac itp.
Z odpowiedzi uzyskanej od ZMID wynika, że do chwili obecnej:
• została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Mosty Gdańsk Sp. z o.o. w dniu 09.01.2018 r.
• została wykonana karta informacyjna przedsięwzięcia w dniu 27.07.2018 r. a następnie został złożony wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
• w dniu 26.07.2019 r. RDOŚ wydał decyzję jw.
• obecnie trwa pozyskiwanie w BPMiT opinii do geometrii drogi.

Przewidywany harmonogram realizacji inwestycji:
• wystąpienie o zrid (pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii do geometrii we wrześniu br.) – listopad/grudzień 2019 r.
• uzyskanie zrid – marzec 2020 r.
• ogłoszenie przetargu na roboty budowlane – kwiecień 2020 r.
• podpisanie umowy na roboty – lipiec 2020 r.
• zakończenie robót – grudzień 2021 r.
Szacowany koszt realizacji robót budowlanych – ok. 55 mln zł brutto.

(zdjęcie z fanpage dzielnicy Rembertów)

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »