Main Menu

WARSZAWA: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA AL. „SOLIDARNOŚCI” I SZWEDZKIEJ

Facebooktwitterlinkedin

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poinformował o  rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę skrzyżowania al. „Solidarności” i Szwedzkiej.

Przebudowa skrzyżowania al. „Solidarności” i Szwedzkiej to jedna z ważniejszych inwestycji na Pradze-Północ. Wiele wskazuje na to, że uda się ją przeprowadzić jeszcze w tym roku – właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg na przeprowadzenie prac.

Skrzyżowanie, które zostało objęte przetargiem, jest skomplikowanym węzłem komunikacyjnym i jego przebudowa jest konieczna. Dziś przekroczenie go pieszo, jest bardzo utrudnione, zaś przejazd rowerem – praktycznie niemożliwy.

Przez ostatnie tygodnie analizowaliśmy cztery oferty, które przedsiębiorcy złożyli w postępowaniu przetargowym na przebudowę skrzyżowania. Najkorzystniejszą złożyła firma AWE z Warszawy. Przebudowa skrzyżowania al. „Solidarności” i Szwedzkiej będzie kosztować 2 714 845,63 zł brutto i powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.

Co się zmieni?

Projekt przebudowy zakłada uproszczenie skrzyżowania. Dzięki temu możliwe będzie wydłużenie poszczególnych faz sygnalizacji i w efekcie ułatwienie przejścia i przejazdu.

Zlikwidowana zostanie wydzielona jezdnia do skrętu w prawo w ul. Szwedzką. Dzięki temu uda się wyznaczyć nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy oraz posadzić 11 drzew. Ponadto, wydłużony zostanie lewoskręt w ul. Szwedzką, zaś sam wylot zostanie poszerzony. Ulica Wileńska z kolei zostanie zaślepiona aby uniemożliwić wlewanie się ruchu tranzytowego w wąskie praskie uliczki. Zachowany zostanie dojazd samochodem do wszystkich posesji.

Ważną zmianą będzie wspomniane wyznaczenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wzdłuż al. Solidarności. W ten sposób ciągłość zyska ważna droga dla rowerów prowadząca aż do granicy z Ząbkami. Piesi zaś nie będą zmuszeni nadkładać drogi i dwa razy czekać na zielone światło. Dodatkowo zmodernizowane zostanie istniejące przejście dla pieszych w poprzek al. Solidarności prowadzące w kierunku torów kolejowych. Równolegle do niego powstanie przejazd rowerowy, który ułatwi podróże pomiędzy dwoma przedzielonymi linią kolejową fragmentami Pragi.

W celu poprawy wygody pasażerów komunikacji miejskiej oraz ograniczenia potencjalnych konfliktów pieszo-rowerowych przebudowany zostanie istniejący przystanek autobusowy “Szwedzka 01”. Zmiany obejmą też skrzyżowanie ulic Szwedzkiej i Równej. Przez te jednopasmowe ulice zostaną wyznaczone dwa przejścia dla pieszych wyposażone pośrodku w azyle.

Mieszkańcy wiedzą

Projekt przebudowy skrzyżowania od początku budził zainteresowanie mieszkańców. Dlatego już na wstępnym etapie zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne, na którym prezentowaliśmy założenia projektu, tłumaczyliśmy konsekwencje jego realizacji oraz zbieraliśmy uwagi, które zostały potem rozpatrzone podczas projektowania.

Cała przebudowa, a zwłaszcza wyprowadzenie tranzytu z ulic lokalnych, wpisuje się w sukcesywnie realizowany przez Warszawę Zintegrowany Program Rewitalizacji.

(źródło: //zdm.waw.pl)

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)